اخبار و اطلاعیه ها

مزايده 134

شرکت فروش اموال مازاد بانک ها ( فام ) در نظر دارد به نمايندگي از سوي بانک هاي مسکن و کشاورزي مبادرت به فروش املاک مازاد بانک هاي مذکور از طريق مزايده عمومي نمايد. متقاضيان محترم مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به روزنامه اطلاعات مورخ 1398/7/21و همشهري مورخ 1398/7/29وجهت بازديد از املاک ، دريافت اسناد مزايده و تسليم پيشنهادات خود طي روزهاي کاري از ساعت 8 صبح لغايت 19(پنجشنبه ها 9 صبح لغايت 14) به جز جمعه ها و ايام تعطيل رسمي به نشاني تهران ، خيابان کريمخان زند ، بين خيابان هاي شهيد عضدي (آبان) و استاد نجات الهي (ويلا) ، جنب بانک ملي شعبه اردشير ، پلاک 242 ، طبقه پنجم (دفتر مرکزي) مراجعه و يا با کارگزاران سيار استان ها هماهنگي لازم بعمل آورند. پاکتهاي حاوي پيشنهادات ارائه شده در روزيک شنبه مورخ 98/8/12، ساعت 11 ظهر در دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان کريمخان زند حد فاصل خيابان آبان و ويلا جنب بانک ملي اردشير پلاک 242 طبقه پنجم, در حضور اعضاء کميسيون معاملات و نمايندگان بانک مسکن وکشاورزي مفتوح و قرائت خواهد شد . همچنين حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم اسناد به شرکت مي باشد

مقاله های مرتبط

مزايده 134

مزايده يکصدو سي چهارم

ادامه

ارسال دیدگاه