اخبار و اطلاعیه ها

مزايده 139

مزايده 139 شرکت فروش اموال مازاد بانک ها ( فام ) در نظر دارد به نمايندگي از سوي توسعه صادرات ايران مبادرت به عرضه املاک مازاد بانک مذکور از طريق مزايده عمومي نمايد. متقاضيان محترم مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به روزنامه اطلاعات مورخ 1398/10/22و همشهري مورخ 1398/10/28وجهت بازديد از املاک ، دريافت اسناد مزايده و تسليم پيشنهادات خود طي روزهاي کاري از ساعت 8 صبح لغايت 19(پنجشنبه ها 9 صبح لغايت 14) به جز جمعه ها و ايام تعطيل رسمي به نشاني تهران ، خيابان کريمخان زند ، بين خيابان هاي شهيد عضدي (آبان) و استاد نجات الهي (ويلا) ، جنب بانک ملي شعبه اردشير ، پلاک 242 ، طبقه پنجم (دفتر مرکزي) مراجعه و يا با کارگزاران سيار استان ها هماهنگي لازم بعمل آورند. پاکتهاي حاوي پيشنهادات ارائه شده در روزدو شنبه مورخ 98/11/7 ساعت 11 ظهر در دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان کريمخان زند حد فاصل خيابان آبان و ويلا جنب بانک ملي اردشير پلاک 242 طبقه پنجم, در حضور اعضاء کميسيون معاملات و نمايندگان بانک توسعه صادرات ايران مفتوح و قرائت خواهد شد . همچنين حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم اسناد به شرکت مي باشد

مقاله های مرتبط

مزايده 139

يکصدو سي و نهمين

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ