اخبار و اطلاعیه ها

مزايده 147

مزايده 147 شرکت فروش اموال مازاد بانک ها ( فام ) در نظر دارد به نمايندگي از سوي بانک سپه مبادرت به عرضه املاک مازاد بانک مذکور از طريق مزايده عمومي نمايد. متقاضيان محترم مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به روزنامه مناقصه مزايده مورخ 1399/4/7و همشهري مورخ 1399/4/14وجهت بازديد از املاک ، دريافت اسناد مزايده و تسليم پيشنهادات خود طي روزهاي کاري از ساعت 8 صبح لغايت 17(پنجشنبه ها 9 صبح لغايت 14) به جز جمعه ها و ايام تعطيل رسمي به نشاني تهران ، خيابان کريمخان زند ، بين خيابان هاي شهيد عضدي (آبان) و استاد نجات الهي (ويلا) ، جنب بانک ملي شعبه اردشير ، پلاک 242 ، طبقه پنجم (دفتر مرکزي) مراجعه و يا با کارگزاران سيار استان ها هماهنگي لازم بعمل آورند. پاکتهاي حاوي پيشنهادات ارائه شده در روزدو شنبه مورخ1399/4/23 ساعت 11 ظهر در دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان کريمخان زند حد فاصل خيابان آبان و ويلا جنب بانک ملي اردشير پلاک 242 طبقه پنجم, در حضور اعضاء کميسيون معاملات و نمايندگان بانک سپه مفتوح و قرائت خواهد شد . همچنين حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم اسناد به شرکت مي باشد

مقاله های مرتبط

مزايده 147

مزايده يکصدو چهل وهفتم

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ