ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 010102 شهر چوار - محله بهمن آباد - خيابان شهيد رجايي - کوچه حافظ 1 - بالاتر از مدرسه محله 4/31/484 ساختمان مسكوني 206/23 131 697,999,000 نقدي تخليه-عرصه طبق سند 254/6 م.م و پس از اصلاحي 206/23 م.م
2 010103 بوشهر - بخش 2 - شهر جديد عاليشهر - فاز 2 - خيابان غدير - خيابان خيبر - کوچه خيبر 1 - پلاک دوم - سمت چپ 3768/3872 ساختمان مسكوني 2222/5 521/375 4,800,000,000 نقدي تخليه - بدون پايانکار و با شرايط فعلي بفروش مي رسد
3 010104 بوشهر - بخش 2 - شهر جديد عاليشهر - فاز 2 - خيابان غدير - خيابان خيبر - کوچه خيبر 1 3768/3873 ساختمان مسكوني 289/40 535 7,630,000,000 نقدي تخليه - بدون پايانکار و با شرايط فعلي بفروش مي رسد
4 010105 بوشهر - بخش 2 - شهر جديد عاليشهر - فاز 2 - خيابان غدير - خيابان خيبر - کوچه خيبر 1 - پلاک سوم - سمت چپ 3768/3874 ساختمان مسكوني 292/50 470 5,390,000,000 نقدي تخليه - بدون پايانکار و با شرايط فعلي بفروش مي رسد
5 010106 ديلم - روستاي عامري - خيابان ورودي به روستا - قبل از مدرسه رسالت - سمت راست 27/54 ساختمان مسكوني 430/90 136 720,000,000 نقدي تخليه
6 010107 تهران - خيابان انقلاب اسلامي - خيابان نامجو - ايستگاه مدرسه - پلاک 590 (706) قديم-محل سابق شعبه نامجو بانک مسکن 634 و 6736/323 محل سابق شعبه تجاري قدرالسهم 303 67,000,000,000 نقدي تخليه-همکف 150 م.م -انباري و زير زمين 70 م.م -نيم طبقه 83 م.م
7 010108 ورامين -پيشوا - فاز 1 نقش جهان - سروستان 3 - قطعه 151 - ساختمان شقايق - قواره چهارم-واحد چهارم جنوبي 282/467 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 63/20 875,000,000 نقدي متصرف دارد - با شرايط فعلي بفروش ميرسد
8 010109 ورامين-پيشوا - شهرک گلها - مجتمع 15 خرداد - بلوک وسط - طبقه دوم- واحد 10 114/2305 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 48/7 500,000,000 نقدي متصرف دارد - با شرايط فعلي بفروش مي رسد
9 010110 ورامين - پيشوا - شهرک نقش جهان - 18 متري ارم - سروستان 1 - قطعه 309- طبقه همکف سمت غرب 282/1033 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 36/44 500,000,000 نقدي تخليه- داراي انباري
10 010111 فارسان - خيابان آزادي - جنب مدرسه شهداي مکه - ساختمان 4 طبقه - طبقه 2 - واحد 5 416/2092 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 123/54 1,482,480,000 نقدي تخليه-مقدار 8/14 م.م تراس مسقف غربي -بدون آسانسور

تغییر رنگ