ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 09060 سلماس -خيابان دستغيب -تقاطع خرمشهر -8 متري اول -پلاک 57 20/4680 ساختمان مسكوني 255 300 6,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد -داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 09061 اروميه - خيابان آپادانا - بلوار شهيد باهنر -کوي کشاورز -نبش کوي 4 -پلاک 31 106/491 ساختمان مسكوني 403/5 433 15,500,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد -داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 09063 اروميه - خيابان حافظ1- کوچه 5 - بن بست اول -پلاک 347 -طبقه اول 2947/13 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 65/62 1,640,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد- -داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 09064 سلماس - خيابان نواب صفوي - مابين چمران و مصطفي خميني -درب چهارم 20/3605 ساختمان مسكوني 189 329 7,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد-داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 09066 اروميه -خيابان هفت تير - پلاک 10 91/3435 ساختمان مسكوني 201/6 450 13,500,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد- داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 09100 تهران - خيابان وليعصر - بالاتر از خيابان شهيد بهشتي - نبش دلبسته - شماره 1071 - مجتمع اداري تجاري دلبسته 50140 و 3526/50120 مجتمع تجاري اداري تجاري اداري 446 5684/63 2,500,000,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) تخليه - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 09144 تهران - خيابان دکتر باهنر(نياوران) - خيابان بازدار(کامرانيه شمالي) - شمال غرب تقاطع بازدار و خيابان فريماه- پلاک46 - برج شايان 9359و8/534 ساختمان مسكوني 3386 30404 10,000,000,000,000 20%نقد، 30% در قبال تهاتربا املاک سهل البيع در تهران- 50% در اقساط 60 ماهه با سود بانکي 18% تخليه- واحدهاي تجاري در تملک بانک نمي باشد- اخذ پايانکار و هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد-داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 09195 تهران-جناح-کوچه گوهري مهر-پلاک 13 -ايستگاه مترو صادقيه 125/427،41764،4274،51874،273920،1872،18،4177،71864،62 زمين تجاري اداري 24760 10724/87 10,000,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد-داراي مبايعه نامه و اخذ سندمالکيت و اخذ پروانه با تقبل هزينه هاي مترتبه بر عهده خريدار است - فروش بصورت وکالتي با وضع موجود مي باشد
9 09196 تهران -حافظ شمالي -بن بست وحدت -پلاک 1-طبقه هفتم - واحد 19 3282/15 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 118/35 11,400,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد-داراي پارکينگ مشاعي - داراي صورتجلسه مزايده واخذ سند مالکيت با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
10 09197 تهران -حکيميه -شهرک والفجر -گلستان 2-پلاک 225 جديد 93/b1997 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 104/78 13,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد-داراي انباري - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ