ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 08619 بندر انزلي - کلوير-ميدان شهيدان کريم بخش - کوچه جنب پايگاه بسيج - کوچه شهيد شکري -فاز 3 سرپناه - انتهاي بن بست ساختمان نيمه تمام 1696/5060 ساختمان نيمه كاره مسكوني 323/97 730/83 6,600,000,000 نقدي تخليه - مجوز 730/83متر مربع ليکن به نظر مي رسد با زير بناي موجود اندکي مغاير باشد - بدون پايانکار و با شرايط فعلي بفروش مي رسد
2 08636 بهشهر - خليل شهر - محله ماليکلا - بالاتر از مسجد خيابان بهار - کوچه آسمان - حد فاصل آسمان 4 و 6 - طبقه دوم سمت شرقي 49/2742/3051 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 64/95 939,680,000 نقدي تخليه - داراي پارکينگ و انباري
3 08637 نکا - جاده نيروگاه شهيد سليمي - کيلومتر 7 جاده حسين آباد - روستاي آجند - بعد از گلزار شهدا 46/65 ساختمان مسكوني 190 170 809,500,000 نقدي تخليه - اعيان شامل همکف (80 م.م) و طبقه اول (90 م.م)
4 08638 بابل - اتوبان آمل به بابل - بالاتر از پمپ بنزين امين آباد - روستاي نواني کلا - کوچه نيلوفر 6 29/160 خانه مسكوني 659/2 178 1,641,728,000 نقدي تخليه - اعيان شامل (90 م.م و حدود 88 م.م) نيمه کاره در جنوب ساختمان
5 08642 تنکابن - پشت آموزش و پرورش ميدان شهيد شيرودي- خيابان شهيد مطهري - بن بست مطهري 8 1/3690 زمين با بناي احداثي مسكوني 640 اوقافي 1539 4,692,000,000 نقدي تخليه - عرصه موقوفه مي باشد مطابق پروانه ساختماني 21 واحد مسکوني در سه طبقه پيش بيني شده که تنها تعدادي ستون هاي بتني اجرا گرديده است
6 08661 گرمه - خيابان انقلاب - روبروي بانک صادرات 220/76/986 ساختمان تجاري مسکوني 89/9 179/8 7,250,000,000 نقدي تخليه - اعيان شامل دو باب تجار ي در طبقه همکف بمساحت (89/9 م.م) و طبقه اول مسکوني بمساحت (89/9 م.م)
7 08668 جزيره قشم - جاده سايت قشم - درگهان - شهرک طولا - خيابان سايت مصالح - جنب شرکت سامان بتن قشم 3516 الي 3518 و 3522 الي 3524 و 3526 و 3527 مجزي شده از پلاک 1939 شرکت صنعتي توليدي،انبار،اداري،رفاهي 20280/9 2672 12,996,425,000 نقدي تخليه - اعيان شامل ساختمان نگهباني ، استخر ، پارکينگ و سوله توليد کوره آجرپزي(غير داير)
8 08691 سمنان -خيابان رسالت -رسالت 1 -پلاک 49 -طبقه 5 9766/9730 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 158/48 5,000,000,000 نقدي تخليه -آسانسور و پارکينگ دارد
9 08904 آبادان - خيابان شهيد منتظري - نبش خيابان گمرک - روبروي مجتمع ستي سنتر - بالاي بانک گردشگري - طبقه دوم - قطعه4 2272/5 آپارتمان تجاري قدرالسهم 41/87 3,768,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه - فاقد پارکينگ و انباري
10 08905 آبادان - خيابان شهيد منتظري - نبش خيابان گمرک - روبروي مجتمع ستي سنتر - بالاي بانک گردشگري - طبقه دوم - قطعه5 2272/6 آپارتمان تجاري قدرالسهم 58/01 5,221,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي تخليه - فاقد پارکينگ و انباري

تغییر رنگ