ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 09078 کاشان - جاده قديم قم به کاشان - شهرک صنعتي بهاران - محل سابق شرکت شيمي پلاست 4 و 156/5 محل کارخانه صنعتي 15980/70 2962 23,078,900,000 نقدي تخليه - اعيان شامل سه سوله 1070م.م،774م.م،765م.م.انباري 125م.م ساختمان اداري 228م.م بانضمام انشعابات-بدون پايانکار و با شرايط فعلي به فروش مي رسد
2 09081 مسجد سليمان - منطقه سي برنج - پشت فرمانداري سابق 1/6249 ساختمان مسكوني 226/08 210 1,588,240,000 نقدي تخليه
3 09082 ماهشهر - خيابان طالقاني - خيابان مجدم - خيابان کارگر 2 - مجتمع مسکوني ستاره 3- طبقه اول واحد غربي 11/7656/16907 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 76/11 1,480,900,000 نقدي تخليه - داراي پارکينگ
4 09087 ليکک - خيابان قدس - گلستان 7 - طبقه همکف 123/1713 خانه مسكوني 191/66 76 414,988,000 نقدي تخليه
5 09097 جاده سنگتراشان - روستاي شکتا- کوچه بهار 5 - پلاک 746- طبقه اول 136/1197 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 100/72 606,804,000 نقدي تخليه
6 09270 کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - جنب پمپ گاز - خيابان شهيد عاشري - قواره سوم - سمت راست - پلاک 16 2/9781 زمين و سوله صنعتي 14933/17 2417/12 358,000,000,000 نقدي تخليه - عرصه پس از اصلاحي 14918/0 متر مربع مي باشد
7 09304 اردبيل -جاده قديم نمين-روستاي خانکندي 417/1839 زمين مزروعي 15000 20 1,050,000,000 نقدي تخليه
8 09448 اروميه - خيابان حافظ 2 - خيابان 12 متري زند - پلاک 13 2986/195 زمين با بناي احداثي مسكوني 142 315/60 5,600,000,000 نقدي تخليه
9 09449 شهرستان سنگر - کيلومتر 5 جاده رشت/قزوين - جنب شرکت فرش گيلان - شرکت ايران پوپلين - ماشين آلات صنعتي - - 24,500,000,000 نقدي

تغییر رنگ