ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 09398 تهران -خيابان وليعصر -کوچه فرشيد -پلاک 17-طبقه سوم -قطعه 4 3745/2451 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 170/99 18,000,000,000 نقدي متصرف دارد -داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 09399 تهران-فرمانيه -خيابان فربين -خيابان دژ جو-پلاک 19-طبقه 5 -قطعه 5 32/1544 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 137/34 40,000,000,000 نقدي متصرف دارد- داراي پارکينگ و انباري - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 09400 کرج -جهانشهر-ميدان هلال احمر-نبش کوچه ناز-پلاک 1-واحد 1 156/5020 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 192/11 20,000,000,000 نقدي متصرف دارد- داراي پارکينگ و انباري - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 09401 مياندوآب-اراضي حسن کندي-روبروي جمع آوري شيره پاستوريزه 5/112 ساختمان - 16466 16466 175,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد- داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 09402 اروميه -خيابان فاضل 2-کوي نسترن- کوي 4- ده متري اول -پلاک 93 6/2770 ساختمان مسكوني 210 288 9,500,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه با سود مصوب بانکي متصرف دارد- داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 09403 بندرعباس-گلشهر جنوبي-بلوار امامت -کوچه مباشر-ساختمان لوکس-طبقه يک-قطعه 7 1/15387 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 240/21 16,000,000,000 نقدي متصرف دارد- داراي پارکينگ و انباري -داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 09406 کرمان - بزرگراه امام - کوچه 58 - سمت چپ - درب ششم 2787/22429 ساختمان مسكوني 175/30 160 7,000,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 09407 کرمان - شهرک الغدير - بلوار بعثت - خيابان ياس - ياس 13 - مجتمع مسکوني عارف - بلوک 3 - طبقه يک 15/3722 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 130 3,000,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي پارکينگ مشاعي و انباري -داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
9 09408 کرمان - خيابان انقلاب - نبش کوچه 12 5208/1 ساختمان تجاري مسکوني 116 439 16,000,000,000 نقدي متصرف دارد -داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
10 09409 کرمان - باباقدرت سوم - بلوار 24 مهر - کوچه شماره 5 - سمت راست 2787/9916 ساختمان مسكوني 248 320 5,000,000,000 نقدي متصرف دارد - عرصه اوقافي - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ