ردیف کد ملک آدرس پلاک ثبتی نوع ملک کاربری عرصه (متر مربع) اعیان (متر مربع) مبلغ پایه شرایط پرداخت توضیحات
1 010167 کرج - محمد شهر - بلوار امام خميني - جنب کوچه بورقي 362/219 زمين - 13750 - 302,500,000,000 نقدي تخليه - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
2 010168 تهران - ميدان امام حسين - خيابان شهيد مدني - خيابان محمود نور - بن بست خطيبي - پلاک 46 - طبقه سوم - سمت شرق - قطعه 8 6688/61 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 50/79 4,510,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي انباري - داراي سند مالکيت- انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
3 010169 تهران - نسيم شهر - بلوار امام خميني - بالاتر از ميدان هفت تير - خيابان ستاري - خ 12 متري احداثي - خيابان کوثر 1 - پلاک 18 - قطعه 1 - طبقه زير زمين يک 138/5285 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 119/62 3,884,000,000 نقدي متصرف دارد - داراي سند مالکيت - نتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
4 010170 دماوند - خيابان مطهري - کوچه خرداد - روبروي بن بست سيما - پلاک 17 2/1104 زمين و مستحدثات باغ 5929/21 500 235,000,000,000 نقدي تخليه - داراي سند مالکيت -انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
5 07821 تهران - ميدان فاطمي - ميدان گلها - خيابان کاج جنوبي - کوچه 6 - پلاک3 - واحد 3 3741/8385 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 102/78 20,000,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي پارکينگ و انباري - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
6 07822 کيش - اراضي نوار سياحتي (نمايشگاه اتومبيل ملل) 95 نمايشگاه ماشين - 225 255 75,000,000,000 50% نقد، 50 % در اقساط 12 ماهه (با سود بانکي 18%) تخليه - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
7 07823 تهران - ميدان هفت تير - ابتداي خيابان قائم مقام فراهاني 6933-6935/7137-7138-7139-2121-2083 زمين تجاري 4790/75 - 3,700,000,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) تخليه - با حق ارتفاقي توسط مترو تهران- با تقبل هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- اخذ سند مالکيت و تمديد پروانه و انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
8 07824 مشهد - انتهاي بلوار وکيل آباد - کوهستان پارک شادي مشهد 182/16713 زمين تفريحي - توريستي 591600 7500 6,527,777,000,000 %50 نقد، 50%در اقساط 24ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت - انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
9 08286 تهران- فلکه اول تهرانپارس - خيابان 144 شرقي - پلاک 19 جديد -طبقه دوم غربي 88/59126 آپارتمان مسكوني قدرالسهم 72/73 9,500,000,000 60% نقد، 40% در اقساط 12 ماهه(با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي انباري - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود
10 08288 تهران - خيابان سبلان شمالي - کوچه نوري - کوچه شهيد جواديان - پلاک 11 6735/1763 ساختمان مسكوني 130/1 192 19,000,000,000 50% نقد، 50% در اقساط 36 ماهه (با سود بانکي 18%) متصرف دارد - داراي سند مالکيت، انتقال سند از طريق اعطاء وکالت بلاعزل با تقبل کليه هزينه هاي مترتبه بعهده خريدار مي باشد- فروش با وضع موجود

تغییر رنگ