اخبار و اطلاعیه ها

مزايده 189

مزايده 189 شرکت فروش اموال مازاد بانک ها ( فام ) به نمايندگي از سوي بانک سپه به شرح ذيل مبادرت به عرضه املاک مازاد بانک مذکور از طريق مزايده عمومي نموده است. متقاضيان محترم مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به روزنامه جام جم مورخ 1403/03/20و همشهري مورخ 1403/03/26وجهت بازديد از املاک ، دريافت اسناد مزايده و تسليم پيشنهادات خود طي روزهاي کاري از ساعت 7:00 صبح لغايت 16،پنجشنبه ها 9 صبح لغايت 14 بجز جمعه ها و ايام تعطيل رسمي به نشاني تهران ، خيابان کريمخان زند ، بين خيابان هاي شهيد عضدي (آبان) و استاد نجات الهي (ويلا) ، جنب بانک ملي شعبه اردشير ، پلاک 242 ، طبقه پنجم (دفتر مرکزي) مراجعه و يا با کارگزاران سيار استان هماهنگي لازم بعمل آورند. پاکتهاي حاوي پيشنهادات ارائه شده در روزدوشنبه مورخ1403/04/04ساعت 11:00 در محل سالن جلسات مستقر دردفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان کريمخان زند حد فاصل خيابان آبان و ويلا جنب بانک ملي اردشير پلاک 242 طبقه چهارم, در حضور اعضاء کميسيون معاملات و نمايندگان بانک سپه مفتوح و قرائت خواهد شد . همچنين حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد ،تسليم اسناد به شرکت مي باشد شايان ذکر است نحوه بازگشايي و اعلام نفرات شرکت کننده در مزايده بصورت آنلاين از شبکه مجازي شرکت فام فراهم گرديده است لذا حضور شرکت کنندگان گرامي در روز بازگشايي الزامي نمي باشد

مقاله های مرتبط

مزايده 189

يکصدو هشتادو نهمين

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ