اخبار و اطلاعیه ها

بانک پارسيان

آگهي مزايده بانک پارسيان

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي( به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 الي شنبه 1400/04/26 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يکشنبه مورخ 1400/04/27 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به  روزنامه دنياي اقتصاد به شماره 5211 مورخ 1400/04/14 يا سايت بانک پارسيان به آدرس https://parsian-bank.ir/ مراجعه فرمائيد.

مقاله های مرتبط

آگهي مزايده 4-1400 بانک پارسيان

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 الي شنبه 1400/05/10 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

آگهي مزايده بانک پارسيان

شرکت گسترش ساختماني لوتوس پارسيان به شماره ثبت 253114 مورخ 1384/05/26 به نمايندگي از طرف مالک در نظر دارد نسبت به فروش املاک از طريق مزايده عمومي و در قالب شرايط واگذاري به صورت نقد و اقساط اقدام نمايد.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ