اخبار و اطلاعیه ها

بانک گردشگري

مزايده اسفند ماه 1400

مهلت متقاضيان جهت تحويل اسناد فوق تا روز چهار شنبه مورخ   1400/12/11ساعت 14 مي باشد.لازم به ذکر است فروش املاک به صورت نقد و يا نقد و اقساط بر اساس جداول پيوست صورت خواهد پذيرفت. و متقاضي مي بايست در درخواست خود به صراحت کدرديف و نحوه فروش مورد نظر را درج نمايد. درج هر گونه شرايط در برگ پيشنهاد قيمت بر خلاف مندرجات اسناد مزايده حاضر منجر به حذف پيشنهاد خواهد شد.همچنين کليه املاک با وضع موجود که به روئيت خريدار رسيده است واگذار مي گردد.

مقاله های مرتبط

مزايده آذرماه 1402

سومين مزايده اموال مازاد بانک گردشگري در سال 1402

ادامه

مزايده شهريور ماه 1402

دومين مزايده اموال مازاد بانک گردشگري در سال 1402

ادامه

مزايده ارديبهشت ماه 1402

اولين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1402

ادامه

مزايده بهمن ماه 1401

پنجمين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1401

ادامه

مزايده آذرماه 1401

چهارمين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1401

ادامه

مزايده شهريور ماه 1401

سومين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1401

ادامه

مزايده مرداد ماه 1401

دومين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1401

ادامه

مزايده خرداد ماه 1401

اولين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1401

ادامه

مزايده اسفند ماه 1400

چهارمين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1400

ادامه

مزايده دي ماه 1400

سومين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1400

ادامه

مزايده آبان ماه 1400

دومين مزايده املاک مازاد بانک گردشگري در سال 1400

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ