اخبار و اطلاعیه ها

بانک آينده

آگهي مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 30 (روزنامه دنياي اقتصاد)

آگهي شماره 30
    بانک آينده، درنظر دارد تعدادي از املاک تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. املاک مذکور بر مبناي قيمت پايه، در وضعيت موجود، بدون متصرف و متصرف¬دار (با شرايط مختلف) و به صورت نقدي و يا نقد و اقساط به فروش مي‌رسند. متقاضيان محترم، مي¬توانند؛ براي کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت بازديد از املاک در روز‌هاي کاري از ساعت 8:30 صبح ‌الي‌ 13:30، با شماره تلفن‌هاي 1476 الي 85931471-021 تماس حاصل نمايند؛ و يا براي اخذ اسناد شرکت در مزايده و اطلاع از زمان بازديد در ساعات اداري به محل اين حوزه به آدرس: تهران، بزرگراه مدرس، نبش خيابان بيدار(الهيه)، برج بانک آينده، طبقه چهارم(اداره مهندسي فروش املاک)، مراجعه فرمايند.
    آخـرين مهـلت براي تسليم  پاکت¬ها در  تهران و شــهرستان‌ها سـاعت 12:00 روز پنجشنبه مــورخ 05/27/ 1401 مي‌باشد. همچنين پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد واصله نيز، روز ‌دوشنبه مورخ 05/31 /1401 ، رأس ساعت 12:00 در ساختمان مرکزي بانک، واقع در تهران، بزرگراه مدرس، نبش خيابان بيدار(الهيه)، برج بانک آينده، طبقه چهارم، مفتوح خواهد شد.

~~توضيحات:
1-‌‌‌بانک آينده، در قبول يا رد يک يا کليه پيشنهادات و در هر مرحله از مزايده، مختار است.
2- سپرده شرکت در مزايده معادل 5 (پنج) درصد قيمت پايه مزايده است که متقاضيان بايد در وجه بانک آينده به شماره حساب 0100551957002 واريز نموده، و رسيد آن را به همراه پاکت¬هاي مربوط به پيشنهاد قيمت و شرکت در مزايده تحويل دهند.
3-پيشنهادات فاقد سپرده و يا کمتر از مبلغ پايه، ناقص، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.
4-در خصوص املاک داراي مستأجر، کليه حقوق مربوط به قرارداد اجاره به¬طور کامل به خريدار منتقل مي گردد.
5-املاک داراي متصرف به¬صورت وکالت بلاعزل و تقبل کليه هزينه‌هاي مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد، بر عهده خريدار واگذار مي‌گردد. (هزينه تنظيم وکالت¬نامه بالمناصفه خواهد بود)
6-براي کليه املاک، بررسي مدارک و بازديد از ملک قبل از ارائه پيشنهاد خريد، امکانپذير است و در وضعيت موجود واگذار مي¬گردد و براي املاک متصرف¬دار، وفق شرايط مندرج در آگهي مزايده، تخليه ملک بر عهده خريدار است.
7-متقاضيان محترم املاک واقع در شهرستان‌ها، مي‌توانند؛ ضمن تماس با شماره‌هاي اعلام شده و هماهنگي با کارشناسان اداره مهندسي فروش املاک، براي اخذ اسناد شرکت در مزايده، بازديد از املاک و تسليم پيشنهادات خود در ساعات اداري، به محل نزديک‌ترين شعبه بانک آينده، مراجعه نمايند.
8- املاکي که به صورت نقد و اقساط واگذار مي‌شود؛ قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليک در املاک ملکي مي‌باشد.
9- فروش املاک به صورت نقد و اقساط، با شرايط اخذ حداقل 50 درصد ثمن معامله به‌عنوان پيش پرداخت در زمان عقد قرارداد و پرداخت الباقي ثمن طي اقساط 3 ساله با احتساب نرخ سود اعطاي تسهيلات مطابق با مصوب شوراي پول و اعتبار، صورت خواهد پذيرفت.
10- در صورت تقاضاي خريد املاک داراي شرايط نقد و اقساط، بصورت کاملاً نقد، خريدار از 5% تخفيف بر مبناي قيمت پايه، بهره مند مي گردد.
11- در املاک سرقفلي، هزينه جلب رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري، برعهده خريدار است.  
12- فروش هر يک از املاک تنها پس از تکميل و امضاء مجاز خريدار و فروشنده ذيل قرارداد و ارائه يک نسخه به خريدار، محقق مي گردد، لذا هر اقدامي از سوي خريدار تا قبل از تکميل امضاء و تحويل نسخه قرارداد، هيچگونه تعهد و الزامي براي بانک جهت فروش ملک، ايجاد نخواهد کرد.

                                                                                                                                                                                                                         معاونت پشتيباني بانک آينده

مقاله های مرتبط

آگهي مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 30 (روزنامه دنياي اقتصاد)

گهي مزايده عمومي فروش 71رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 29

آگهي مزايده عمومي فروش 91 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 28

آگهي مزايده عمومي فروش 191 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده شماره 27

آگهي مزايده عمومي فروش 25رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده شماره 26

آگهي مزايده عمومي فروش 41 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ