سوالات متداول

چطور ميتوانم در مزايده ها شرکت کنم ؟

با عضويت در سايت و تکميل اطلاعات شخصي و در ادامه با خريد پاکت و پر کردن اوراق

تغییر رنگ