کاربری:

تجاري

نوع ملک:

زمين

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

4/1

پلاک ثبتی

348

آدرس

شيراز-بلوار چمران- نبش کوچه ابيوردي- نرسيده به پل زرگري محل سابق بانک توسعه صادرات
عرصه
244
اعیان
1155
توضیحات
ملک تخليه

استان

فارس

شهر

مبلغ کارشناسی(ریال)

117,000,000,000

کاربری:

صنعتي

نوع ملک:

کارخانه

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

7/2

پلاک ثبتی

156/4,5

آدرس

اصفهان - کاشان - جاده قديم قم به کاشان - شهرک صنعتي بهاران - محل سابق شرکت شيمي پلاست
عرصه
15980
اعیان
0
توضیحات
شامل 3 سوله به مساحتهاي 1070 , 774 و 765 ، انباري به مساحت 125 و ساختمان اداري به مساحت 228

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

مبلغ کارشناسی(ریال)

23,078,900,000

کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

آپارتمان

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

7/3

پلاک ثبتی

28/21818

آدرس

خانه اصفهان -خيابان گلخانه -خيابان ارغوان -کوچه 14متري لاله پلاک42-طبقه اول
عرصه
قدرالسهم
اعیان
254/74
توضیحات

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

مبلغ کارشناسی(ریال)

15,630,000,000

کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

ساختمان

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

7/4

پلاک ثبتی

28/21819

آدرس

خانه اصفهان -خيابان گلخانه - کوچه14 متري لاله پلاک42-طبقه2
عرصه
قدرالسهم
اعیان
254/74
توضیحات

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

مبلغ کارشناسی(ریال)

16,680,000,000

کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

ساختمان

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

7/5

پلاک ثبتی

28/21820

آدرس

خانه اصفهان -خيابان گلخانه - کوچه14 متري لاله پلاک42-طبقه3
عرصه
قدرالسهم
اعیان
254/74
توضیحات

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

مبلغ کارشناسی(ریال)

17,760,000,000

کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

ساختمان

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

7/6

پلاک ثبتی

3/1502

آدرس

گلپايگان -خيابان امام علي -کوچه 29-پلاک 3-سمت شرقي طبقه2
عرصه
قدرالسهم
اعیان
71/89
توضیحات
فاقد آسانسور ، انباري و پارکينگ

استان

اصفهان

شهر

اصفهان

مبلغ کارشناسی(ریال)

1,000,000,000

کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

آپارتمان

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

7/7

پلاک ثبتی

163/73209

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه1-طبقه1شمالي
عرصه
قدرالسهم
اعیان
63/18
توضیحات
فاقد آسانسور ، شيرآلات و کابينت

استان

البرز

شهر

كرج

مبلغ کارشناسی(ریال)

1,895,400,000

کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

آپارتمان

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

7/8

پلاک ثبتی

163/73211

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم کرج- کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه3-طبقه1شمالي
عرصه
قدرالسهم
اعیان
58/43
توضیحات
بدون آسانسور ، شرآلات و کابينت

استان

البرز

شهر

كرج

مبلغ کارشناسی(ریال)

1,782,115,000

کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

آپارتمان

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

7/9

پلاک ثبتی

163/73210

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه2-طبقه1شمالي
عرصه
قدرالسهم
اعیان
56/49
توضیحات
بدون اسانسور ، شيرآلات و کابينت

استان

البرز

شهر

كرج

مبلغ کارشناسی(ریال)

1,751,190,000

کاربری:

مسکوني

نوع ملک:

آپارتمان

وضعیت تصرف:

تخليه

کد ملک

7/10

پلاک ثبتی

163/73212

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه4-طبقه1شمال شرقي
عرصه
قدرالسهم
اعیان
68/91
توضیحات

استان

البرز

شهر

كرج

مبلغ کارشناسی(ریال)

2,067,300,000


تغییر رنگ