درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
1,727,825,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه8-طبقه1شمال جنوب غربي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/11
 • پلاک ثبتی
 • 163/73212
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 56/65
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,826,420,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه9-طبقه2 شمالغربي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/12
 • پلاک ثبتی
 • 163/73217
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 62/98
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,660,555,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه10-طبقه2شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/13
 • پلاک ثبتی
 • 163/73218
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 56/29
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,723,685,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- جاده ملارد-خيابان نيروگاه - کوي ارم - کوچه ياسمن شرقي - بعد از کوچه آرش ملک شمالي -پلاک202-قطعه11-طبقه2شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/14
 • پلاک ثبتی
 • 163/73219
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 58/43
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
کارشناسی مجدد وضعیت تصرف :تخليه
2,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج- مهرشهر -فاز 4 بلوار زرهبان- خيابان 501 شرقي -پلاک 6 -واحد7 -طبقه 4 شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/15
 • پلاک ثبتی
 • 170/57528
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 78/19
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
2,088,580,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کرج -محمدشهر هماتيون ويلا خيابان بنفشه کوچه رضوان قطعه 3 مجتمع شقايق طبقه4 واحد16
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/16
 • پلاک ثبتی
 • 362/2383
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 80/33
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • البرز
 • شهر
 • كرج
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
721,410,500 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

شهر چوار - محله بهمن آباد - خيابان شهيد رجايي - کوچه حافظ1 - بالاتر از مدرسه محله
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/17
 • پلاک ثبتی
 • 4/31/484
 • عرصه
 • 206
 • اعیان
 • 131
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • ايلام
 • شهر
 • چوار
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
6,600,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تبريز - ميرداماد - خيابان دانش - کوي ميخک غربي - مجتمع برليان - بلوک C1 - طبقه دوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/18
 • پلاک ثبتی
 • 14/6669
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 120
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • تبريز
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
5,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ايلخچي - خيابان امام - مابين خيابان بهشتي و صائب شمالي - بن بست شريفي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/19
 • پلاک ثبتی
 • 29/2394
 • عرصه
 • 290
 • اعیان
 • 241/5
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • ايلخچي
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
7,866,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

تبريز - ميدان جهاد - خيابان 22 بهمن - مجتمع مسکوني شهيد چمران تبريز
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/20
 • پلاک ثبتی
 • 6003/765
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 165/50
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • آذربايجان شرقي
 • شهر
 • تبريز
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان

تغییر رنگ