درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
6,743,520,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

کيش - بلوار سنايي - خيابان انديشه - خيابان کميل - ساختمان اداري داريس - سمت شرقي - طبقه همکف
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/42
 • پلاک ثبتی
 • 18175
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 62/44
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • هرمزگان
 • شهر
 • كيش
 • کاربری
 • اداري
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
61,400,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-خيابان بهار-حد فاصل ميدان بسيج و چهارراه بيسيم نبش بهار 22
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/43
 • پلاک ثبتی
 • 232/673
 • عرصه
 • 307
 • اعیان
 • 563/5
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
75,720,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

نيشابور-ميدان خيام-ابتداي بلوار بعثت
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/44
 • پلاک ثبتی
 • 9/57و58/562
 • عرصه
 • 1262
 • اعیان
 • 0
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • نيشابور
 • کاربری
 • مختلط
 • نوع ملک
 • زمين
وضعیت تصرف :تخليه
4,780,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار شهرستاني-شهرستاني 12-پلاک4-طبقه اول شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/45
 • پلاک ثبتی
 • 184/17688
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 75/86
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
4,770,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار شهرستاني-شهرستاني12-پلاک 4-طبقه دوم شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/46
 • پلاک ثبتی
 • 184/17690
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 75/7
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
4,920,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار شهرستاني-شهرستاني12-پلاک 4-طبقه سوم شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/47
 • پلاک ثبتی
 • 184/17691
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 75/69
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
38,500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مشهد-بلوار معلم-بين معلم 14 و 16-شعبه سابق بلوار معلم مشهد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/48
 • پلاک ثبتی
 • 4/37816
 • عرصه
 • 211
 • اعیان
 • 235
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان رضوي
 • شهر
 • مشهد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
7,250,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

گرمه-خيابان انقلاب-روبروي بانک صادرات
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/49
 • پلاک ثبتی
 • 220/76/986
 • عرصه
 • 89/9
 • اعیان
 • 179/8
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خراسان شمالي
 • شهر
 • گرمه
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
7,921,260,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

خوزستان-مسجدسليمان-خيابان اصلي آزادي-نمره يک جنب بانک ملت-
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/50
 • پلاک ثبتی
 • 1/1795/9435
 • عرصه
 • 131
 • اعیان
 • 224/4
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • مسجدسليمان
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
1,588,240,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مسجد سليمان منطقه سي برنج پشت فرمانداري سابق
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/51
 • پلاک ثبتی
 • 1/6249
 • عرصه
 • 226/08
 • اعیان
 • 210
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • مسجدسليمان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان

تغییر رنگ