درحال جستجو شکیبا باشید...
وضعیت تصرف :تخليه
1,480,900,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

ماهشهر-خيابان طالقاني-خيابان مجدم-خيابان کارگر2-مجتمع مسکوني ستاره3
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/52
 • پلاک ثبتی
 • 11/16907
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 76/11
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • بندرماهشهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
18,944,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

يزد - خيابان سلمان فارسي - نرسيده به محدوده امير چخماق - روبروي بانک ملي - محل سابق شعبه سلمان فارسي يزد
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/54
 • پلاک ثبتی
 • 2464/6
 • عرصه
 • 132/5
 • اعیان
 • 245
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • يزد
 • شهر
 • يزد
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :تخليه
1,600,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اهواز-کوي سپيدار-بلوار انصار-مجتمع آپارتماني بهشت-طبقه سوم-واحد شمالي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/55
 • پلاک ثبتی
 • 2798/5104
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 58/09
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • اهواز
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
117,281,140,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

اهواز-خيابان سلمان فارسي-بين خيابان کتانباف و حافظ
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/56
 • پلاک ثبتی
 • 654/2
 • عرصه
 • 135/97
 • اعیان
 • 284/44
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • خوزستان
 • شهر
 • اهواز
 • کاربری
 • تجاري
 • نوع ملک
 • شعبه بانک
وضعیت تصرف :متصرف دارد
1,360,700,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

زنجان-کيلومتر28 جاده زنجان-ميانه-روستاي ياميچي-کوچه انقلاب-قطعه 2/49
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/57
 • پلاک ثبتی
 • 194/208
 • عرصه
 • 856
 • اعیان
 • 271
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • زنجان
 • شهر
 • زنجان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • ساختمان
وضعیت تصرف :تخليه
660,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سرخه-ميدان بهشتي-خيابان شهريار-خيابان ابن سينا-مجتمع مسکوني 14 واحدي شميم1-طبقه3-واحد شمال شرقي
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/58
 • پلاک ثبتی
 • قطعه 12 تفکيکي 2912/6
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 70/50
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • سرخه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
695,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

گرمسار-شهرستان آرادان-خيابان شهيد بهشتي-خيابان شهيد باهنر-روبروي تجاري-طبقه سوم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/59
 • پلاک ثبتی
 • 82/2879
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 73
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • گرمسار
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
590,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

مهدي شهر-خيابان صاحب الزمان-کوچه شيخ محمود استعلامي-کوچه آيت اله زيارتي(کوچه بازار)مجتمع پرديس-طبقه اول
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/60
 • پلاک ثبتی
 • 808/5
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 71/85
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • مهدي شهر
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
500,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سرخه-شهرک امام-خيابان شهيد مدني-مجتمع مسکوني خيبر يک-طبقه اول واحد6
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/61
 • پلاک ثبتی
 • 3046/110
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 60/99
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • سرخه
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان
وضعیت تصرف :تخليه
6,000,000,000 مبلغ کارشناسی به ریال

آدرس

سمنان-خيابان رسالت يک-پلاک49-طبقه پنجم
مشخصات ثبتی
 • کد ملک
 • 7/62
 • پلاک ثبتی
 • 9766/9730
 • عرصه
 • قدرالسهم
 • اعیان
 • 158/48
مشخصات جغرافیایی
 • استان
 • سمنان
 • شهر
 • سمنان
 • کاربری
 • مسکوني
 • نوع ملک
 • آپارتمان

تغییر رنگ