یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده 168

يكصد و شصت وهشتمين

ادامه

آگهی مزایده بانکها

بانک پارسيان

آگهي مزايده شماره 2-1401

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 الي شنبه مورخ 1401/03/07 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز يک شنبه مورخ 1401/03/08 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

بانک شهر

مزايده عمومي 1401/1 فروش املاک مازاد

برگزاري مزايده عمومي 1401/1 فروش املاک مازاد بانک شهر

ادامه

ملي

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 01-1401

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 01-1401

ادامه

ملي

آگهي مزايده سراسري نوبت اول املاک و اموال مازاد بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان سمنان در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي / نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضيان مي¬ توانند براي کسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده ? مزايده سراسري نوبت چهارم بانک ملي اداره امور شعب استان سمنان و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir مزايده ? مزايده¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ دستگاه ¬¬-اجرايي ? مزايده¬ گر (مزايده شماره 2001003309000001 اموال غير منقول ) مراجعه نمايند . و يا با شماره تلفن 33324693-023 تماس حاصل نمايند . ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده و خريد اسناد مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مي باشد . - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 17/02/1401 تا ساعت 14 مورخ 07/03/1401 مي باشد . - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 17/02/1401 تا ساعت 14 مورخ 27/02/1401 مي باشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 10 صبح مورخ 17/02/1401 تا ساعت 14 مورخ 07/03/1401 مي باشد . - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 8 صبح روز يکشنبه مورخ 08/03/1401 خواهد بود توجه : امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتما مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستادايران ) اقدام نمايند.

ادامه

ملي

مزايده املاک مازاد و تمليکي بانک ملي اداره امور شعب استان قزوين

اداره امور شعب قزوين در نظر دارد 4 فقره از املاک مازاد خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات و جزئيات شرکت در مزايده به سايت سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مراجعه نمايند. شماره مزايده در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت: 2001001064000001 و 2001001064000002 املاک در معرض فروش: 1_ محل سابق بانک ملي شعبه فردوسي قزوين (تخليه) 2_ سه فقره آپارتمان مسکوني (متصرف دارد)

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ