یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

آگهی مزایده بانکها

ملي

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 06-1400

مزايده املاک مازاد بانک ملي ايران در استان خراسان شمالي شماره 06-1400

ادامه

ملي

مزايده نوبت ششم املاک تمليکي

مزايده نوبت ششم املاک تمليکي اداره امور شعب استان همدان

ادامه

صادرات

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران- مديريت شعب استان آذربايجان غربي(شماره 1400/4)

فروش تعداد 16 رقبه از املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران -مديريت شعب استان آذربايجان غربي- با شرايط نقد و اقساط-تاريخ انتشار نوبت اول 1400/11/05 روزنامه سراسري دنياي اقتصاد و تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 1400/11/09،روزنامه استاني آراز آذربايجان

ادامه

ملي

مزايده عمومي املاک مازاد بانک ملي استان اردبيل شماره 1400/02

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان اردبيل در نظر دارد قسمتي از املاک و مستغلات مازاد و تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي با جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (Setadiran.ir) و با شماره مزايده 2000001387000002 به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ نمايش در سامانه : از 9/11/1400 ساعت 8:00 صبح تا 14/11/1400 ساعت 19:00 مهلت بازديداز املاک : از 9/11/1400 ساعت 09:00 تا 24/11/1400 ساعت 19:00 مهلت دريافت اسناد مزايده: از 9/11/1400 تا 14/11/1400 ساعت 19:00 مهلت ارسال پيشنهاد: از 9/11/1400 ساعت 8:00 صبح تا 24/11/1400 ساعت 19:00 تاريخ بازگشايي: 10صبح مورخ 25/11/1400 تاريخ اعلام به برنده : 25/11/1400 متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با تلفن 33249912-045 تماس حاصل نمايند.

ادامه

ملي

آگهي مزايده سراسري شماره 1400/02 اداره امور شعب بانک ملي استان هرمزگان

آگهي مزايده عمومي فروش املاک و مستغلات شماره دو بانک ملي در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (setadiran.ir) و با شماره مزايده 2000030651000002 به صورت الکترونيکي به فروش برساند. تاريخ انتشار : 25/10/1400 مهلت دريافت اسناد : ساعت 19:00 مورخ 05/11/1400 تاريخ بازديد : 27/10/1400 مهلت ارسال پيشنهاد : ساعت 19:00 تاريخ 16/11/1400 تاريخ بازگشايي : 18/11/1400 تاريخ اعلام به برنده : 18/11/1400

ادامه

ملي

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري (سهامي خاص)

بانک ملي در نظر دارد سهام خود ، معادل 15/59 درصد بحروف پانزده مميز پنجاه و نه درصد سهام شرکت مذکور را در مزايده با قيمت پايه 3/878/880/000/000 ريال معادل حروفي سه هزار وهشتصد و هفتاد و هشت ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ريال با شرايط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد به فروش برساند . - تاريخ برگزاري و انتشار مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/11/04 لغايت ساعت 17 مورخ 1400/11/16 ميباشد. - مهلت ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/11/04 تا ساعت 17 مورخ 1400/11/16 مي باشد. - مهلت دريافت اسناد مزايده از ساعت 14 مورخ 1400/11/04 تا ساعت 17 مورخ 1400/11/06 مي باشد. - تاريخ بازگشايي پاکتهاي الکترونيکي ساعت 9 صبح روز يکشنبه مورخ 1400/11/17 خواهد بود. توجه: امکان شرکت در مزايده بدون دريافت اسناد مزايده ميسر نمي باشد لذا متقاضيان شرکت در مزايده حتماً مي بايست جهت شرکت در مزايده تا قبل از اتمام تاريخ مهلت دريافت اسناد مزايده (ساعت 17 مورخ 1400/11/06) نسبت به دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) اقدام نمايند. متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانند از طرق ذيل اقدام نمايند. 1- تماس تلفني با شماره 60993592 2- ارتباط پيامکي ارسال عدد 1 به شماره تلفن 10004885 3- مراجعه به سايت بانک ملي ايران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده - مزايده سراسري نوبت اول واگذاري سهام شرکت سرمايه گذاري ري 4- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) www.setadiran.ir مزايده - مزايده دستگاه اجرايي - مزايده گر- ( مزايده شماره 1000091218000007 اموال منقول) 5- مراجعه حضوري به اداره کل مديريت و فروش اموال تمليکي و مازاد بانک ملي ايران ( به آدرس تهران خيابان فردوسي-ادارات مرکزي- ساختمان فردوسي- طبقه اول)

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ