یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده 158

يکصدو پنجاه و هشتمين

ادامه

آگهی مزایده بانکها

بانک رسالت

آگهي مزايده املاک بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت در نظر دارد نسبت به فروش املاک مازاد خود از طريق مزايده عمومي بصورت نقدي اقدام نمايد. ملاحظات: 1- متقاضيان جهت شرکت در مزايده مي توانند از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/05/12 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه 1400/05/18 فرم هاي مربوطه را از سايت بانک به آدرس http://rqbank.ir دريافت و پس از تکميل به همراه اصل سند واريزي سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه و مدارک هويتي در پاکات جداگانه مطابق شرح فرم شماره 1 و لاک مهر شده به دفتر مرکزي بانک قرض الحسنه رسالت به نشاني تهران،خيابان آزادي، مابين خيابان جيحون و آذربايجان،جنب مترو شادمان، پلاک 352، کد پستي 1344673811 ارسال نمايند. 2- شرکت کنندگان در مزايده بايد براي ملک درخواستي 5% قيمت پايه مزايده را به يکي از 3 روش ذيل به حساب بانک واريز نمايند. الف : ضمانت نامه بانکي بنام بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 ب : چک بانکي در وجه بانک قرض الحسنه رسالت با شناسه ملي 10320730277 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) ج : واريز به شماره حساب 405.10000.3 با شماره شباي IR890700040500400010000003 بنام بانک قرض الحسنه رسالت اداره حسابداري کل و بودجه 3- به پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و بدون امضا ترتيب اثر داده نخواهد شد و صرفاً ارائه پاکت حقي براي شرکت کننده ايجاد نمي کند. 4- بانک در رد و قبول پيشنهادات در هر مرحله بدون قيد و شرط مختار مي باشد. 5- بانک املاک موصوف را با شرايط و مفاد اسناد مربوطه با وضعيت موجود آنها به فروش مي رساند. 6- پاکات پيشنهادي در مورخ يکشنبه 1400/05/24 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مرکزي بانک توسط اعضاي محترم کميته معاملات بانک بازگشايي و نتيجه اطلاع رساني خواهد شد. 7- جهت کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت بازديد، کارشناسان اداره املاک با شماره تلفن 02128390 داخلي هاي 2396 و 2144 در ساعات اداري آماده پاسخگويي به سوالات متقاضيان مي باشند.

ادامه

موسسه اعتباري نور

آگـــــــهي مـــــــزايده مــــــوسســه اعتبــــــــــاري نـــــــور

شرکت توسعه بازرگاني پرتو نور به شماره ثبت 528871 مورخ 1397/04/30 به وکالت از طرف (موسسه اعتباري نور) در نظر دارد نسبت به فروش املاک مشروحه در تصوير از طريق مزايده به صورت نقد اقدام نمايد.

ادامه

بانک پارسيان

آگهي مزايده 4-1400 بانک پارسيان

اخذ درخواست هاي پشنهادي به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يک فقره چک بانکي در وجه بانک پارسيان با شناسه ملي 10102203401 (بنا به درخواست متقاضي با درج کد ملي) به ميزان 5% قيمت پايه مزايده از روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 الي شنبه 1400/05/10 از ساعت 8 صبح لغايت 14 و در روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 تا ساعت 10 صبح در محل بازگشايي پاکت ها انجام مي پذيرد.

ادامه

ملي

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان البرز-کرج ( 1-1400)

بانک ملي ايران در نظر دارد، تعدادي از اموال منقول و غير منقول مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir (مزايده ? مزايده­­­­­­­­­­ دستگاه ­­­اجرايي ? مزايده­ گر)، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط، به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 12:00روز سه شنبه 15/04/1400 لغايت ساعت 12:00 روزپنجشنبه 24/04/1400 پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده مزايده حداکثر تا مهلت مقرر،ازطريق سامانه ستاد، ثبت و بارگذاري نمايند، و زمان بازگشايي 26/04/1400ساعت 10 صبح در اداره امور شعب استان البرز صورت مي پذيرد. ،متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34257649 026-داخلي 407 تماس حاصل نمايند.

ادامه

ملي

آگهي مزايده املاک مازاد بانک ملي استان همدان

اداره امور شعب بانک ملي استان همدان در نظر دارد ، قسمتي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده کتبي بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقد و اقساط ، بدون متصرف و داراي متصرف به فروش برساند ، متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از املاک تا ساعت 12 روز پنجشنبه 17/04/1400 در محل اين اداره واقع در خيابان مهديه ،‌ساختمان اداره امور شعب بانک ملي استان همدان مراجعه نمايند و يا با شماره هاي 38370002 و 38371018 تماس حاصل نمايند و قيمت پيشنهادي خود را تا ساعت 13:30 روز يکشنبه مورخ 20/04/1400در سامانه ستاد الکترونيک دولت اعلام نماييد .

ادامه

ملي

آگهي مزايده عمومي فروش مستغلات شماره 2000001195000001 بانک ملي استان اصفهان

آگهي مزايده عمومي فروش مستغلات شماره 2000001195000001 بانک ملي استان اصفهان در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختيار خود را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( setadiran.ir )و با شماره مزايده سيستمي به صورت الکترونيکي به فروش برساند . تاريخ انتشار : 1400/4/23 ساعت 8 صبح مهلت دريافت اسناد: تا تاريخ 1400/5/2 ساعت 19 تاريخ بازديد : از تاريخ 1400/4/24 الي تاريخ 1400/5/2 از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 مهلت ارسال پيشنهاد از تاريخ 1400/4/23 ساعت 8 صبح تا تاريخ 1400/5/2 ساعت 19 تاريخ بازگشايي 1400/5/3 ساعت 10 صبح اعلام برنده مورخ 1400/5/3ساعت 11 صبح

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ