یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده 157 شرکت فروش اموال مازاد بانک ها ( فام ) در نظر دارد به نمايندگي از سوي بانک رفاه مبادرت به عرضه املاک مازاد بانک مذکور از طريق مزايده عمومي نمايد. متقاضيان محترم مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به روزنامه اطلاعات مورخ 1400/03/22و همشهري مورخ 1400/03/29وجهت بازديد از املاک ، دريافت اسناد مزايده و تسليم پيشنهادات خود طي روزهاي کاري از ساعت 8 صبح لغايت 17(پنجشنبه ها 9صبح لغايت 14) به جز جمعه ها و ايام تعطيل رسمي به نشاني تهران ، خيابان کريمخان زند ، بين خيابان هاي شهيد عضدي (آبان) و استاد نجات الهي (ويلا) ، جنب بانک ملي شعبه اردشير ، پلاک 242 ، طبقه پنجم (دفتر مرکزي) مراجعه و يا با کارگزاران سيار استان ها هماهنگي لازم بعمل آورند. پاکتهاي حاوي پيشنهادات ارائه شده در روزدو شنبه مورخ1400/04/07 ساعت 11 ظهر در دفتر مرکزي شرکت واقع در خيابان کريمخان زند حد فاصل خيابان آبان و ويلا جنب بانک ملي اردشير پلاک 242 طبقه چهارم, در حضور اعضاء کميسيون معاملات و نمايندگان بانک رفاه مفتوح و قرائت خواهد شد . همچنين حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد ،تسليم اسناد به شرکت مي باشد شايان ذکر است با توجه به شيوع بيماري کوييد 19 "کرونا" نحوه بازگشايي و اعلام نفرات شرکت کننده در مزايده بصورت آنلاين از شبکه مجازي شرکت فام فراهم گرديده است لذا حضور شرکت کنندگان گرامي در روز بازگشايي الزامي نمي باشد

يکصدو پنجاه و هفتمين

ادامه

آگهی مزایده بانکها

موسسه اعتباري نور

آگـــــــهي مـــــــزايده مــــــوسســه اعتبــــــــــاري نـــــــور

شرکت توسعه بازرگاني پرتو نور به شماره ثبت 528871 مورخ 1397/04/30 به وکالت از طرف (موسسه اعتباري نور) در نظر دارد نسبت به فروش املاک مشروحه در تصوير از طريق مزايده به صورت نقد اقدام نمايد.

ادامه

موسسه اعتباري نور

آگـــــــهي مـــــــزايده مــــــوسســه اعتبــــــــــاري نـــــــور

شرکت توسعه بازرگاني پرتو نور به شماره ثبت 528871 مورخ 1397/04/30 به وکالت از طرف (موسسه اعتباري نور) در نظر دارد نسبت به فروش املاک مشروحه در تصوير از طريق مزايده به صورت نقد اقدام نمايد.

ادامه

ملي

مزايده سراسري شماره 1400/02 (نوبت دوم) اموال مازاد بانک ملي ايران

فروش نقدي وقسطي املاک اموال مازاد بانک ملي ايران در مزايده الکترونيکي متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 14 روز يکشنبه 01400/03/09 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت دوم اموال مازاد بانک ملي ايران و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000001 اموال غيرمنقول ) مراجعه نمايند و يا با شماره تلفن 60994040-021 تماس حاصل نمايند. ارائه پيشنهاد و شرکت در مزايده صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/03/22 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 9صبح روز يکشنبه مورخ 1400/03/23 خواهد بود.

ادامه

ملي

مزايده شماره 99/4 املاک مازاد بانک ملي ايران اداره امورشعب استان لرستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان لرستان در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و تاکيدات دولت محترم، املاک تمليکي و مازاد خود را با شرايط ويژه و استثنايي به فروش مي رساند، و در نظر است ، املاک مذکور بر مبناي قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود و به صورت نقدي ، نقد و اقساط ، بدون متصرف و متصرف دار (با شرايط مختلف در معرض فروش قرار گيرد . متقاضيان مي توانند براي کسب اطلاعات بيشتر ، بازديد از املاک ، دريافت اسناد مزايده (برگه هاي شرايط شرکت در مزايده ) و تسليم پيشنهادات خود از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه1396/06/12 تاساعت 12 روز شنبه مورخ1396/06/22 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran1.ir مراجعه نمايند و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مزايده با شماره تلفن 6633313158. (دايره ساختمان و املاک ) مطرح نمايند وهمچنين در ساير شهرستانها متقاضيان مي توانند به شعب مرکزي اين بانک مراجعه نمايند . آدرس دورود- خيابان منوچهري مساحت عرصه 133/62 مساحت اعيان 234/90 مبلغ پايه مزايده 13/212/774/000 ريال پلاک ثبتي 115/1272 وضعيت تخليه نوع ملک عرصه و اعيان تجاري توضيحات : شعبه منحله منوچهري دورود ششدانگ

ادامه

ملي

مزايده نوبت اول اموال منقول تمليکي ومازاد بانک ملي اداره امور شعب استان خوزستان

بانک ملي ايران اداره امور شعب استان خوزستان در نظر دارد، اموال منقول تمليکي و مازاد (شناور) خود را از طريق مناسي ايران سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به شماره مزايده (1000005540000001) به فروش برساند. کليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرسwww. setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مزايده محقق سازند. تاريخ انتشار مزايده در سامانه، روز شنبه 1400/02/25 مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سايه روز سه شنبه 1400/03/04 مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 11 روز سه شنبه 1400/03/04 زمان بازگشايي پاکت ها، ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1400/03/05 اطلاعات تمام دستگاه مزايده گزار: جهت دريافت اطلاعات، اسناد مزايده و ارائه پاکت ها آدرس: اهواز امانيه خ سقراط شرقي سمت رودخانه اداره امور شعب استان خوزستان تلفن: 09133367344- 0913339050 علاقمندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الکترونيکي (توکن) با شماره هاي زير تماس حاصل نمايند مرکز پشتيباني و راهبري سامانه: 021-41934 دفتر ثبت نام : است 8585193768 و 88969737 ردبف (1) نام اموال منقول 4399 سهم مشاعي از شناور منتظر 101 قيمت پايه مزايده 30/793/000/000 ريال محل آبادان اداره امورشعب استان خوزستان

ادامه

ملي

مزايده سراسري نوبت اول واگذاري در مجتمع تجاري سالاريه قم

بانک ملي در نظر دارد سهم / منافع خود در مجتمع تجاري مذکور را از طريق مزايده (صلح حقوق)با قيمت پايه 000ر720ر698ر579ر13 ريال به صورت نقد / نقد و اقساط به فروش برساند . متقاضيان خريد براي کسب اطلاعات بيشتر از ساعت 12 روز يکشنبه 1400/02/05 به پايگاه اينترنتي بانک ملي ايران به نشاني www.bmi.ir بخش مناقصه و مزايده / مزايده سراسري نوبت اول واگذاري در مجتمع تجاري سالاريه قم و يا سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مزايده / مزايده دستگاه اجرايي / مزايده گر / (مزايده شماره 2000091218000002 اموال غيرمنقول) مراجعه نمايند . درضمن ارائه پيشنهاد صرفاً از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت و حداکثر تا ساعت 17روز شنبه مورخ 1400/02/18 امکان پذير بوده و تاريخ بازگشائي پاکت هاي الکترونيکي ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1400/02/19 خواهد بود.

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ