یافتن ملک جدید

به گزینه های بیشتری برای جست و جو نیاز دارید؟ جست و جوی پیشرفته
ما بیش از 10000 ملک برای شما داریم!

آگهی های مزایده شرکت فام

مزايده 179

يکصدو هفتادو نه

ادامه

اطلاعيه

يکصدو هفتادو نه

ادامه

آگهی مزایده بانکها

صادرات

مزايده 1402/3 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

مزايده 1402/3 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

ادامه

صادرات

مزايده 1402/3 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

مزايده 1402/3 فروش املاک مازاد بانک صادرات گيلان

ادامه

ملي

آگهي مزايده سراسري نوبت پنجم املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهار محال و بختياري آذر ماه 1402

اداره امور شعب بانک ملي استان چهار محال و بختياري در نظر دارد، تعدادي از اموال مازاد خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ( ستاد ) به آدرس : www.setadiran.ir ( مزايده ? مزايده دستگاه اجرايي ? مزايده گر ) مزايده شماره 2002003340000005 مربوط به اموال غيرمنقول ، بر مبناي قيمت پايه مزايده، با وضعيت موجود و به صورت نقدي، نقد و اقساط و متصرفدار و غيرمتصرف دار به فروش برساند . متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به پايگاه اينترنتي فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه، از ساعت 08:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 09/09/1402 لغايت ساعت 14:00روز دوشنبه مورخ 13/09/ 1402 نسبت به خريد اسناد (مهلت خريد اسناد تا ساعت 14 مورخ 13/09/1402 مي باشد) و شرکت در مزايده اقدام نموده و پيشنهاد قيمت خود را همراه با اوراق تکميل شده حداکثر تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 25/09/1402 از طريق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذاري نموده و سوالات احتمالي خود را در زمينه اموال مورد مزايده ، با شماره تلفن 32225116-038 دايره مهندسي و املاک مطرح نمايند .

ادامه

ملي

مزايده نوبت دوم سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب

بانک ملي در نظر دارد تعداد 1/600/000 سهم ، معادل 100% (صددرصد) سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري دشت چشمه بناب را با قيمت پايه 11،380،000،000،000 ريال معادل حروفي يازده هزار و سيصد و هشتاد ميليارد ريال با شرايط مصرح در "تعهدنامه شرکت در مزايده" از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد ايران) به صورت نقد به فروش برساند. متقاضيان خريد مي توانند نسخه چاپ شده (پرينت) تعهدنامه شرکت در مزايده از سامانه ستاد ايران دريافت و پس از مهر و امضاء (همه صفحات)، تعهدنامه ممهور به مهر و امضاء را در سامانه ستاد ايران بارگزاري نمايند. بديهي است در صورت عدم تکميل و تاييد تعهدنامه با مهر و امضاء متقاضي / متقاضيان ، بانک مخير به رد پيشنهاد ارائه شده خواهد بود.

ادامه

صادرات

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1402/5

مزايده عمومي املاک مازاد بانک صادرات استان بوشهر تحت عنوان شماره 1402/5 شرکت توليدي آرد و مواد غذايي بوشهر

ادامه

صادرات

سي و ششمين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات خراسان رضوي 1402/4

سي و ششمين مزايده عمومي فروش املاک بانک صادرات خراسان رضوي 1402/4

ادامه

ما اینجاییم تا به شما کمک کنیم :)

ما بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهیم. مشاوران محلی ما که آشنا با منطقه شما هستند بهترین املاک را برای شما پیدا می کنند. ما از ابزار های آنلاین برای سریع و هوشمند بودن استفاده می کنیم.

شروع

محبوب ترین مکان ها املاک در محبوب ترین مکان ها


مابه مردم و املاک کمک میکنیم که همدیگر را پیدا کنند :)

مشاهده املاک

تغییر رنگ