آقاي محسن ضيايي بيدهندي

عضو و نايب رئيس هيات مديره

آقاي ناصر زلف خاني

عضو هيات مديره

اقاي اکبر ترکيان

عضو و رئيس هيات مديره

آقاي پيمان کريمي يگانه

عضو هيات مديره و مديريت عامل

تغییر رنگ