سوالات متداول

چرا مزايده؟

امروزه بسياري از مشتريان به دلايل مختلفي از قبيل قيمت مناسب املاک، شرايط پرداخت اقساطي بدون سود و يا سود کم و ... تمايل زيادي به شرکت در مزايده و استفاده از مزيت هاي آن دارند.

چطور ميتوانم در مزايده ها شرکت کنم؟

با عضويت در سايت و تکميل اطلاعات شخصي و در ادامه با خريد پاکت و پرکردن اوراق شرکت در مزايده و نهايتاً پرداخت 5درصد مبلغ پايه ملک مي توان در مزايده شرکت نمود.

شرايط شخص شرکت کننده در مزايده بايد به چه صورت باشد؟

شخص بايد فاقد هرگونه ممنوعيت قانوني جهت شرکت در مزايده باشد.

روش هاي مختلف خريد پاکت و اوراق شرکت در مزايده به چه صورت است؟

الف) مراجعه حضوري به دفتر مرکزي شرکت و يا به کارگزاران مستقر در استان ها ب) مراجعه به سايت شرکت » عضويت در سايت » خريد پاکت » پرداخت مبلغ 327000ريال » دريافت بارکد پاکت » چسباندن بارکد مربوطه بر روي پاکت

نحوه تحويل پاکت پس از تکميل اوراق و مدارک مربوطه؟

متقاضيان محترم شرکت در مزايده مي توانند پس از تکميل اوراق شرکت در مزايده و واريز 5 درصد سپرده شرکت در مزايده پاکت هاي خود را تا پايان زمان مشخص شده جهت تحويل پاکات به کارگزاران مستقر در استان ها و يا دفتر مرکزي شرکت تحويل نمايند.

نحوه اطلاع از برنده شدن يا نشدن در مزايده از لحاظ قيمت پيشنهادي

متقاضيان مي توانند با حضور در مراسم بازگشايي پاکات و يا تماس با تلفن 20-02188933916 از برنده شدن يا نشدن خود مطلع شوند.

آيا در صورت برنده اعلام شدن در مراسم بازگشايي امکان ابطال مزايده ملک از طرف بانک وجود دارد؟

بله، در هر مرحله تا قبل از انعقاد قرارداد مالک(بانک) مختار است بدون ذکر دليل نسبت به ابطال مزايده و يا واگذاري آن به ساير شرکت کنندگان اقدام نمايد.

عودت 5% سپرده شرکت در مزايده نفرات سوم به بعد چگونه و حداکثر تا چه مدت به طول مي انجامد؟

سپرده نفرات سوم به بعد ظرف مدت 5 روز کاري به حساب اعلامي در اوراق شرکت در مزايده(به نام متقاضي خريد) عودت مي گردد.

درصورت ابلاغ برنده شدن جهت واريز الباقي حصه نقدي و ساير هزينه هاي مربوطه به متقاضي خريد و عدم ايفاي تعهدات توسط ايشان در زمان مقرر چه اتفاقي خواهد افتاد؟

در اينصورت 5% سپرده واريزي شرکت در مزايده متقاضي خريد به نفع بانک عامل ضبط مي گردد و ملک به ساير نفرات شرکت کننده در مزايده بعنوان برنده اعلام خواهند شد.

مراحل پس از واريز مبالغ ابلاغ شده چيست؟

تحويل فيش هاي واريزي به شرکت و نهايتاً پس از طي شدن روال اداري انعقاد قرارداد با متقاضي خريد.

تغییر رنگ