اخبار و اطلاعیه ها

بانک آينده

آگهي مزايده عمومي شماره 42 فروش 101 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مزايده املاک شماره 42

  بانک آينده، درنظر دارد تعدادي از املاک تمليکي و مازاد ملکي خود را از طريق مزايده به فروش برساند. املاک مذکور بر مبناي قيمت پايه، در وضعيت موجود، بدون متصرف و متصرف­دار (با شرايط مختلف) و به صورت نقدي و يا نقد و اقساط به فروش مي‌رسند. متقاضيان محترم مي­توانند؛ براي کسب اطلاعات بيشتر و هماهنگي جهت بازديد از املاک از تاريخ 1403/03/19 لغايت 1403/03/29 در روز‌هاي کاري از ساعت 7:30 صبح ‌الي‌ 12:30، با شماره تلفن‌هاي 1475 الي 85931472-021 تماس حاصل نمايند؛ و يا براي اخذ اسناد شرکت در مزايده به کليه شعب بانک آينده يا  به آدرس: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع نلسون ماندلا(الهيه)، ابتداي خيابان بيدار،  برج بانک آينده، طبقه چهارم(اداره ساختمان و املاک) مراجعه فرمايند.

   آخـرين مهـلت براي تسليم پاکت­ها در تهران و شــهرستان‌ها ساعت 13:00 روز چهارشنبه مــورخ 03/30/ 1403 مي‌باشد. همچنين پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد واصله نيز، روز شنبه مورخ 1403/04/02، رأس ساعت 13:00 در ساختمان مرکزي بانک آينده مفتوح خواهد شد.

  • شرايط پرداخت :

1- پرداخت نقدي: در اين روش جهت کليه املاک، حداقل هفتاد (90) درصد ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد اخذ و الباقي ثمن معامله، همزمان با انتقال مالکيت به خريدار ( حداکثر 3 ماه پس از انعقاد قرارداد ) در دفتر خانه اسناد رسمي از خريدار اخذ مي گردد.

2- پرداخت بصورت نقد و اقساط: طبق جدول مشروحه ذيل با انعقاد قراداد اجاره به شرط تمليک مي باشد.

شرايط واگذاري املاک بصورت نقد و اقساط در قالب عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک

 

گروه

املاک مشمول

درصد پيش پرداخت نقدي

مهلت پرداخت اقساط (ماهيانه)

نرخ وجه التزام قرارداد

 

الف

املاک مشاعي

20

36 ماهه

%36

 

40

48 ماهه

%36

 

ب

املاک در اختيار غير

30

36ماهه

%36

 

50

48ماهه

%36

 

70

60 ماهه

%36

 

ج

املاک ششدانگ و تخليه

40

24ماهه

%36

 

60

36ماهه

%36

 

80

48ماهه

%36

           
 

تبصره: قيمتهاي پيشنهادي متقاضيان در فرآيند مزايده پس از بازگشايي پيشنهادات بشرح ذيل داراي اولويت خواهد بود:

1- قيمت پيشنهادي بالاتر نسبت به ساير متقاضيان

2- مبلغ پيش پرداخت بيشتر نسبت به ساير متقاضيان

3- مدت (دوره) اقساط کوتاهتر نسبت به ساير متقاضيان

توضيحات:

1-‌‌‌بانک آينده، در قبول يا رد يک يا کليه پيشنهادات و در هر مرحله از مزايده، مختار است.

2- سپرده شرکت در مزايده معادل 5 (پنج) درصد قيمت پايه مزايده است که متقاضيان بايد در وجه بانک آينده به شماره حساب 0100551957002 واريز نموده، و رسيد آن را به همراه پاکت­هاي مربوط به پيشنهاد قيمت و شرکت در مزايده تحويل دهند.

3-پيشنهادات فاقد سپرده و يا کمتر از مبلغ پايه، ناقص، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.

4-در خصوص املاک داراي مستأجر، کليه حقوق مربوط به قرارداد اجاره به­طور کامل به خريدار منتقل مي­گردد.

5-املاک فاقد سند، مبايعه نامه اي و داراي معارض که امکان انتقال قطعي سند مالکيت ميسر نمي باشد، به­صورت وکالت بلاعزل بدون حق توکيل به غير واگذار مي گردد و کليه هزينه‌هاي مربوط به اخذ استعلامات مأخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد، بر عهده خريدار مي باشد. (هزينه تنظيم وکالت­نامه بالمناصفه خواهد بود)

6-براي کليه املاک، بررسي مدارک و بازديد از ملک قبل از ارائه پيشنهاد خريد، امکانپذير بوده و کليه املاک نيز در وضعيت موجود واگذار مي­گردد و براي املاک متصرف­دار، وفق شرايط مندرج در شرايط مزايده، تخليه ملک بر عهده خريدار است.

7-متقاضيان محترم املاک واقع در شهرستان‌ها، مي‌توانند؛ ضمن تماس با شماره‌هاي اعلام شده و هماهنگي با کارشناسان اداره ساختمان و املاک، براي اخذ اسناد شرکت در مزايده، بازديد از املاک و تسليم پيشنهادات خود در ساعات اداري، به محل نزديک‌ترين شعبه بانک آينده، مراجعه نمايند.

8-در املاک سرقفلي، هزينه جلب رضايت مالک جهت تغيير شغل و در صورت لزوم تغيير کاربري، برعهده خريدار است. 

9- ساير شرايط در اسناد مزايده درج گرديده است.

10- فروش هر يک از املاک تنها پس از تکميل و امضاء مجاز خريدار و فروشنده ذيل قرارداد و ارائه يک نسخه به خريدار، محقق مي گردد، لذا هر اقدامي از سوي خريدار تا قبل از تکميل امضاء و تحويل نسخه قرارداد، هيچگونه تعهد و الزامي براي بانک جهت فروش ملک، ايجاد نخواهد کرد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        معاونت پشتيباني بانک آينده

 

مقاله های مرتبط

آگهي مزايده عمومي شماره 42 فروش 101 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور جهت فروش املاک بصورت نقد و اقساط، از تاريخ 1403/03/19بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir/ayandeh/biding و (روزنامه اطلاعات و دنياي اقتصاد شنبه 19 خرداد 1403) قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 41 فروش 180 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور جهت فروش املاک بصورت نقد و اقساط، از تاريخ 1402/12/12 بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir/ayandeh/biding و (روزنامه اطلاعات چهارشنبه 12 اسفند 1402) قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 40 فروش 183 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور جهت فروش املاک بصورت نقد و اقساط، از تاريخ 1402/11/04 بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir/ayandeh/biding و (روزنامه اطلاعات چهارشنبه 04 بهمن 1402) قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 39 فروش 85 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور جهت فروش املاک بصورت نقد و اقساط، از تاريخ 1402/09/27 بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir/ayandeh/biding و (روزنامه اطلاعات دوشنبه 27 آذر 1402) قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 38 فروش 41 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور جهت فروش املاک بصورت نقد و اقساط، از تاريخ 1402/07/20 بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir/ayandeh/biding و (روزنامه دنياي اقتصاد پنج شنبه 20 مهر 1402) قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 37 فروش 41 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور جهت فروش املاک بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir/ayandeh/biding قابل دسترسي و رويت مي باشد. مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 37(روزنامه دنياي اقتصاد شنبه 21 مرداد 1402)

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 36 فروش 82رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور جهت فروش املاک بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد. مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 36(روزنامه دنياي اقتصاد پنجشنبه 11 اسفند 1401)

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 35 فروش 66رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد. مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 35(روزنامه دنياي اقتصاد)

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 34 فروش 54 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد. مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 34(روزنامه دنياي اقتصاد)

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 33 فروش 40 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد. مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 33(روزنامه دنياي اقتصاد)

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 32 فروش 15 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد. مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 32(روزنامه دنياي اقتصاد)

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 31 فروش 50 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده

آگهي مذکور بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد. مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 31(روزنامه دنياي اقتصاد)

ادامه

آگهي مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 30 (روزنامه دنياي اقتصاد)

گهي مزايده عمومي فروش 71رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده عمومي فروش املاک مازاد شماره 29

آگهي مزايده عمومي فروش 91 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بصورت نقد و اقساط، بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده عمومي شماره 28

آگهي مزايده عمومي فروش 191 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده شماره 27

آگهي مزايده عمومي فروش 25رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده شماره 26

آگهي مزايده عمومي فروش 41 رديف از املاک مازاد و تمليکي بانک آينده آگهي مذکور بر روي سايت بانک به آدرس https://ba24.ir قابل دسترسي و رويت مي باشد.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ