اخبار و اطلاعیه ها

بانک سينا

فروش واحدهاي تملکي ، غرفه هاي تجاري ، رستوران- تالار پذيرايي بانک سينا واقع در مجتمع وائين شهريار ( مزايده شماره 1403/5)

مقاله های مرتبط

آگهي مزايده املاک شماره 1403/01 - بانک سينا استان گيلان

مزايده 2 ملک بانک سينا در استان گيلان با شرايط فروش ويژه

ادامه

فروش يک ساختمان تملکي در شهر تهران ( مزايده شماره 1403/04 )

فروش يک ملک بانک سينا واقع در کامرانيه جنوبي

ادامه

فروش واحدهاي تملکي تجاري و مسکوني بانک سينا در استان تهران (مزايده شماره 1403/03)

فروش 11 واحد تجاري و مسکوني بانک سينا با شرايط ويژه نقد و اقساط

ادامه

فروش واحدهاي تجاري مازاد بانک سينا در استان تهران ( مزايده شماره 1403/02 )

فروش 5 ملک مازاد در شهر تهران به صورت نقد و نقد- اقساطي

ادامه

آگهي مزايده املاک شماره 1403/1 بانک سينا استان فارس

فروش 6 واحد مسکوني با شرايط نقد و نقد-اقساطي

ادامه

آگهي مزايده املاک بانک سينا استان اصفهان شماره 1403/01

فروش ويژه 2 ملک بانک سينا در استان اصفهان - با شرايط نقد و نقد-اقساطي

ادامه

فروش واحدهاي تملکي بانک سينا - شماره 1403/01 (منطقه مرکزي ، قم و لرستان )

فروش 3 ملک مازاد و تملکي بانک سينا با شرايط نقد و نقد-اقساط با کاربري مسکوني واقع در استان هاي لرستان و مرکزي جهت اطلاعات بيشتر به نشاني اينترنتي بانک سينا مراجعه فرماييد.

ادامه

فروش املاک تجاري و مسکوني منطقه مشهد

فروش واحد هاي تجاري و مسکوني منطقه خراسان با شرايط ويژه

ادامه

مزايده املاک مسکوني و تجاري

مزايده املاک مسکوني و تجاري در منطقه البرز، قزوين و زنجان با شرايط ويژه

ادامه

مزايده املاک مسکوني منطقه آذربايجان شرقي و اردبيل

فروش املاک با کاربري مسکوني با شرايط ويژه

ادامه

مزايده املاک مسکوني منطقه گيلان

مزايده املاک تمليکي با کاربري مسکوني با شرايط ويژه

ادامه

مزايده فروش املاک مسکوني منطقه فارس بانک سينا

مزايده املاک مسکوني با شرايط ويژه منطقه فارس و کهگيلويه و بوير احمد بانک سينا

ادامه

مزايده املاک شماره چهل بانک سينا منطقه مازندران

فروش املاک مسکوني و تجاري منطقه مازندران با شرايط ويژه

ادامه

مزايده املاک بانک سينا 1402/4

مزايده املاک مسکوني واقع در منطقه جنوب شرق کشور با شرايط ويژه

ادامه

مزايده املاک مسکوني منطقه مازندران

مزايده املاک مسکوني در منطقه نمک آبرود با شرايط بسيار ويژه

ادامه

مزايده منطقه گيلان

مزايده آپارتمان مسکوني با شرايط ويژه در لاهيجان

ادامه

مزايده منطقه مرکزي، لرستان و قم

فروش املاک اداري و مسکوني با شرايط ويژه

ادامه

مزايده منطقه البرز،قزوين و زنجان

مزايده ملک مسکوني با شرايط ويژه

ادامه

مزايده املاک مسکوني، اداري و تجاري

مزايده املاک مسکوني، اداري و تجاري با شرايط بسيار ويژه در استان خراسان رضوي

ادامه

مزايده املاک تجاري، اداري و مسکوني استان تهران

فروش املاک تجاري ، اداري و مسکوني استان تهران با شرايط ويژه

ادامه

آگهي مزايده شماره 35 بانک سينا استان مازندران

فروش املاک مسکوني و تجاري با شرايط ويژه

ادامه

مزايده املاک مسکوني و تجاري در لرستان

فروش املاک تجاري و مسکوني با شرايط ويژه در لرستان

ادامه

مزايده ملک تجاري در شهرستان رودسر

فروش ملک با کاربري تجاري با شرايط ويژه

ادامه

مزايده منطقه فارس و کهگيلويه و بويراحمد

مزايده املاک مسکوني و تجاري با شرايط ويژه

ادامه

مزايده فروش املاک تجاري و تالار

فروش املاک تجاري و رستوران و تالار با شرايط بسيار ويژه

ادامه

مزايده شماره 1402/01 منطقه گيلان

فروش ملک تجاري و مسکوني با شرايط ويژه

ادامه

مزايده املاک مسکوني منطقه اصفهان

آگهي مزايده املاک بانک سينا استان اصفهان شماره 1/1402

ادامه

تمديد مزايده شماره 1401/6 استان تهران

تمديد مزايده فروش املاک تجاري، اداري و مسکوني استان تهران بانک سينا با شرايط ويژه

ادامه

تمديد مزايده شماره 1401/5 بانک سينا تهران

تمديد مزايده فروش املاک تجاري و اداراي

ادامه

مزايده شماره 1401/9 بانک سينا منطقه گيلان

فروش املاک مسکوني با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1 منطقه آذربايجان شرقي و اردبيل

فروش املاک تجاري، اداري و مسکوني منطقه آذربايجان شرقي و اردبيل

ادامه

مزايده شماره 1401/2 بانک سينا استان فارس

فروش املاک تجاري و مسکوني با شرايط ويژه استان فارس

ادامه

مزايده شماره 1401/07 بانک سينا منطقه گيلان

فروش واحد هاي مسکوني در استان گيلان با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/03 بانک سينا منطقه مرکزي،لرستان و قم

فروش واحدهاي مسکوني و تجاري در استان لرستان با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/5 بانک سينا استان گيلان

مزايده املاک مسکوني با شرايط ويژه در شهرستان انزلي

ادامه

مزايده شماره 1401/6 بانک سينا استان گيلان

فروش ملک تجاري و مسکوني واقع در رشت با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/6 بانک سينا استان تهران

فروش املاک تجاري ، اداري و مسکوني واقع در استان تهران با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/5 بانک سينا استان تهران

فروش ملک تملکي واقع در نياوران با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/2 بانک سينا منطقه جنوب شرق کشور

فروش املاک تملکي با شرايط ويژه و خاص در استان هاي يزد و زاهدان

ادامه

فروش واحد هاي تجاري و مسکوني بانک سينا منطقه خراسان

فروش واحد هاي تجاري و مسکوني با شرايط ويژه نقد و اقساط

ادامه

فروش واحدهاي تجاري و رستوران و تالار پذيرايي در مجتمع وائين شهريار

مزايده شماره 10401/4 فروش واحدهاي تجاري و رستوران و تالار در وائين شهريار

ادامه

مزايده بانک سينا در استان هاي زنجان و قزوين

مزايده املاک تجاري و مسکوني با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/4 بانک سينا استان گيلان

فروش ملک تجاري واقع در شهرستان رودسر با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/2 بانک سينا استان اصفهان

مزايده شماره 2 بانک سينا استان اصفهان با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/3 استان تهران به مناسبت اعياد قربان و غدير

فروش ويژه املاک تجاري و تجاري/اداري ، استان تهران به مناسبت اعياد قربان و غدير

ادامه

مزايده شماره 1401/3 بانک سينا منطقه گيلان

فروش يک واحد مغازه با کاربري تجاري در شهرستان رشت

ادامه

مزايده شماره 1401/2 بانک سينا سرپرستي گيلان

فروش يک واحد تجاري با شرايط ويژه در شهرستان رودسر

ادامه

مزايده شماره 1401/1 بانک سينا ، منطقه البرز،قزوين و زنجان

مزايده شماره 1401/1 بانک سينا، منطقه البرز، قزوين و زنجان با شرايط ويژه بصورت نقد . اقساط

ادامه

آگهي مزايده املاک شماره 1401/1 استان گيلان

مزايده املاک مسکوني بندر انزلي با شرايط ويژه(نقد و اقساط)

ادامه

مزايده املاک شماره 1401/1 بانک سينا استان فارس

فروش املاک تجاري بانک سينا در استان فارس با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/1 بانک سينا استان اصفهان

مزايده املاک تملکي بانک سينا استان اصفهان با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 1401/01 منطقه مرکزي،لرستان و قم

مزايده شماره 1401/01 منطقه مرکزي،لرستان و قم با شرايط ويژه نقد و اقساط

ادامه

مزايده شماره 1401/1 منطقه جنوب شرق کشور(يزد)

مزايده املاک تملکي در استان يزد با شرايط ويژه

ادامه

فروش واحدهاي تجاري،رستوران،تالار و شهربازي مجتمع وايين شهريار

فروش فوق العاده واحدهاي تجاري،رستوران،تالار و شهربازي مجتمع وايين شهريار با شرايط ويژه

ادامه

مزايده املاک تجاري،اداري و مسکوني منطقه آذربايجان شرقي و اردبيل

فروش ويژه املاک تجاري، اداري و مسکوني در شهرهاي مرند، خلخال، بناب، ملکان و اردبيل با شرايط

ادامه

فروش واحدهاي تجاري ، اداري و مسکوني بانک سينا با شرايط ويژه

فروش واحدهاي تجاري ، اداري و مسکوني بانک سينا با شرايط ويژه در تهران

ادامه

مزايده فروش واحد هاي مسکوني منطقه مرکزي،لرستان و قم

مزايده فروش واحد هاي مسکوني منطقه مرکزي،لرستان و قم با شرايط ويژه به صورت اقساطي

ادامه

فروش واحد هاي تملکي مجتمع وائين شهريار با شرايط نقد و اقساط

فروش واحد هاي تملکي تجاري،رستوران، تالار عروسي و شهربازي مجتمع وائين شهريار با شرايط نقد و اقساط.متقاضيان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر به سايت www.sinabank.ir مراجعه بفرمايند.

ادامه

مزايده شماره 1400/3 استان گيلان

مزايده شماره 1400/3 استان گيلان

ادامه

مزايده شماره 1400/3 بانک سينا استان فارس

مزايده شماره 1400/3 بانک سينا استان فارس با شرايط ويژه

ادامه

مزايده شماره 33 استان مازندران بانک سينا

مزايده شماره 33 استان مازندران بانک سينا

ادامه

مزايده شماره 1400/3 منطقه جنوب شرق کشور بانک سينا

مزايده شماره 1400/3 بانک سينا استان يزد

ادامه

مزايده شماره 1400/2 استان اصفهان

مزايده املاک بانک سينا استان اصفهان

ادامه

فروش واحدهاي مسکوني ، اداري و تجاري بانک سينا

بانک سينا در نظر دارد تعدادي از املاک تملکي خود را از طريق مزايده عمومي با شرايط نقد- نقد و اقساطي به شرح ذيل به فروش رساند.

ادامه

فروش واحد هاي تجاري،شهربازي و رستوران وائين شهريار

بانک سينا در نظر دارد واحد هاي تملکي خود را در مجتمع تجاري، اداري وائين شهريار با شرايط نقد و اقساط به فروش رساند.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ