اخبار و اطلاعیه ها

صادرات

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران به شماره 1400/1ويژه مديريت شعب استان يزد

1

ميزان مبلغ سپرده توديعي جهت شرکت در مزايده مربوط به هر ملک در آگهي مندرج مي باشد که طبق مفاد اسناد مزايده الزاماً مي بايست به حساب  شماره  0103013912007 به نام دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان يزد ( قابل پرداخت در تمامي شعب بانک صادرات ) واريز گردد . ضمناً ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به حساب يادشده بابت خريد اسناد الزامي است.

2

مطالعه مدارک و سوابق مربوطه و بازديد از املاک قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت کنندگان در مزايده ضروري مي باشد.

3

بانک در رد و يا قبول يک يا تمامي پيشنهادهاي خريد مختار مي باشد.

4

 املاک داراي متصرف  با وضع موجود به فروش مي‌رسند و رفع تصرف و مفاصاحساب کليه انشعابات، عوارض و بدهي به شهرداري و ساير سازمانها وهزينه هاي دفترخانه اسناد رسمي و غيره به عهده خريدار مي باشد.در ساير املاک (بدون متصرف)  پرداخت هزينه هاي ماليات،عوارض شهرداري و بيمه تا تاريخ انعقاد قرارداد و ماليات نقل و انتقال بر عهده بانک و هزينه هاي حق الثبت و حق التحرير و استعلامات وغيره در دفتر خانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده است. در خصوص ملک رديف 7 (شعبه قديم فرخي) پرداخت کليه هزينه ها در هر مورد(به جز ماليات نقل و انتقال) بر عهده خريدار مي باشد.

5

اولويت فروش املاک مازاد و تمليکي بانک،با فروش به صورت 100% نقدي مي باشد. در صورت فروش نقد و اقساط با قراردادهاي فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک، قيمت پايه مزايده 10% بالاتراز قيمت درج شده در آگهي  تعيين مي گردد.

6

در املاک نيازمند به تفکيک و اصلاح اسناد و مدارک ، در صورت بروز مشکلات در خصوص تفکيک و قطعي شدن عدم امکان تفکيک و مشکل در انتقال سند ، وجوه واريزي خريدار عيناً مسترد مي گردد و خريدار حق هيچگونه ادعايي نخواهد داشت .                                                                                                                                                                                                            

7

پيشنهاد فاقد سپرده يا داراي سپرده کمتر از ميزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است .

8

با عنايت به امکان  ايجاد تغييرات در برخي از املاک از قبيل احداث نيم طبقه و غيره ، اخذ پايان کار و اصلاح سند به عهده خريدار است .

 

 

 

 

 

 

9

  رديف 1 به شناسه 9045 مشاعي : ميزان سهم بانک 28.046 سهم  از 60.000  سهم - رديف 2 به شناسه 6921 مشاعي : ميزان سهم بانک 21/9 سهم از 72 سهم -رديف 3 به شناسه 10132 مشاعي :ميزان سهم بانک 22/42 سهم از 72 سهم -رديف 8 به شناسه 6958 مشاعي :ميزان سهم بانک 49 سهم از 72 سهم-رديف 9به شناسه9912مشاعي: ميزان سهم بانک15/826سهم از72سهم.                                                                    

10

هزينه نشر آگهي و کارشناسي ملک بر عهده برنده مزايده  است و مشاراليه مي بايست اين هزينه را بر اساس اعلام نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقداً به حساب بانک واريز نمايد .

 

مقاله های مرتبط

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران- مديريت شعب استان آذربايجان غربي(شماره 1400/4)

فروش تعداد 16 رقبه از املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران -مديريت شعب استان آذربايجان غربي- با شرايط نقد و اقساط-تاريخ انتشار نوبت اول 1400/11/05 روزنامه سراسري دنياي اقتصاد و تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 1400/11/09،روزنامه استاني آراز آذربايجان

ادامه

مزايده شماره 1400/3بانک صادرات استان سمنان

برکزاري مزايده مرحله سوم فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران-مديريت شعب استان سمنان

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک صادرات استان چهار محال و بختياري به شماره 1400/9616/01

بانک صادرات استان چهار محال و بختياري در نظر دارد سه رقبه از املاک مازاد خود را طبق فايل پيوست به صورت نقدي از طريق مزايده به فروش برساند لذا متفاضيان ميتوانند جهت کسب اطلاعات بيشتر به شماره تلفن هاي 33342812-038 و 33334382-038 تماس حاصل نمايند . تاريخ فروش اسناد مزايده از مورخ 1400/10/15 لغايت 1400/10/21 مي باشد .

ادامه

اگهي فروش املاک مازادبانک صادرات استان کرمانشاه دي ماه/3 1400

بانک صادرات استان کرمانشاه درنظر دارد تعدادي از املاک مازاد خودرااز طريق مزايده به فروش برساند درمورخ 1400/10/11

ادامه

بيست و پنجمين مزايده عمومي بانک صادرات خراسان رضوي ويژه فروش املاک مازاد شماره 1400/3

شرکت توسعه سپهر مانگار خراسان به عنوان کارگزار فروش املاک بانک صادرات ايران املاک به شرح جدول ذيل را بصورت نقد و اقساط از طريق مزايده عمومي واگذار مي نمايد. متقاضيان ميبايست از تاريخ 1400/10/08 الي 1400/10/15 از ساعت 8 الي 14 به دفتر شرکت واقع در مشهد ميدان جانباز طبقه ششم برج سپهر رضوي مراجعه نمايند. لازم به ذکر است تحويل اسناد تا مورخ 1400/10/26 مي باشد و بازگشايي پاکات روز سه شنبه 1400/10/28 راس ساعت 9 صبح در طبقه 12 برج سپهر رضوي با حضور مسئولان ذيربط انجام خواهد شد.

ادامه

Index

باسمه تعالي مزايده عمومي فروش اموال غير منقول مازاد بانک صادرات هرمزگان با شرايط استثنايي بانک صادرات ايران مديريت شعب استان هرمزگان درنظردارد اموال غيرمنقول مازاد خودرا بامشخصات ذيل در شهرستانهاي استان هرمزگان (بندرعباس، قشم ) از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. لذا متقاضيان محترم ميتوانند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز ، همه روزه از ساعت 7:30 صبح الي 14:30 بعداز ظهر بجز ايام تعطيل جهت کسب اطلاعات بيشتر ومطالعه مدارک و بازديد از املاک و دريافت اسناد مزايده وتسليم پيشنهادات به نشاني : بندرعباس بلوار امام خميني (ره) گلشهر جنوبي چهار راه رسالت ) مبلغ سپرده شرکت در مزايده ميبايست بحساب شماره 0104241532008 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات هرمزگان واريز شود و يا چک بانکي تضمين شده بانک صادرات ايران و يا ضمانت نامه بانکي غير از بانک صادرات ايران بي قيد و شرط که مدت اعتبار آن 3 ماه و قابل تمديد باشد اخذ و ارائه گردد. ضمناً جهت خريد پاکات مزايده و اسناد و اوراق مزايده ارائه فيش واريزي به مبلغ 1.500.000 ريال به حساب ياد شده الزامي است . 2) بازديد از املاک و مطالعه مدارک و سوابق مربوط قبل از شرکت در مزايده ضروري مي باشد در صورت عدم بازديد مسئوليت بعهده پيشنهاد دهنده مي باشد. 3)کليه املاک عرضه شده با وضعيت موجود بفروش مي رسد. 4)بانک در رد و يا قبول هريک از پيشنهادها يا ابطال مزايده مختار است) 5 )در شرايط مساوي بودن قيمت پيشنهادي ، اولويت با فروش نقدي است يا حصه نقدي بالاتر 6)در صورت انصراف يا امتناع برنده از پرداخت ثمن در موعد مقرر و انعقاد قرارداد تضمين شرکت در مزايده وي ضبط مي گردد. 7) املاکي که داراي متصرف مي باشد تخليه ملک و طرح اقامه دعوي در مراجع قضايي بعهده خريدار ميباشد و بانک هيچ گونه تعهدي در هيچ زمينه اي ندارد. 8) در صورت فروش نقد و اقساط به باقيمانده قيمت مورد معامله برابر نرخ مصوب بانک بشرح ذيل: 1)تجاري 18? 2)مسکوني 18? 3)صنعتي 18? سود تعلق خواهد گرفت.

ادامه

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 1400/3))نوبت دوم

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 1400/3)) نوبت دوم مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد و تحويل پاکت پيشنهاد مزايده : از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 08/10/1400 محل فروش اسناد : اهواز خيابان شهيد موسوي (حافظ )بين سلمان فارسي و مجاهدين ساختمان بانک صادرات خوزستان طبقه سوم دايره ساختمان ـ - تلفن :32924091 و32217798 ـ 061 محل تحويل پاکت : اهواز خيابان آزادگان (24 متري) نبش خيابان امام (ره) ساختمان مرکزي طبقه اول دايره دبيرخانه تلفن : 32222069 -061 مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي به نام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکتها : روز يک شنبه مورخ 12/10/1400 ساعت 9 صبح واقع در اهواز خ آزادگان ساختمان مرکزي طبقه اول دفتر کميته معاملات در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد. نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعلام برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشرح جدول ذيل مي باشد : رديف شرايط پرداخت (گروه) ميزان پرداخت نقدي نوع فروش ميزان پرداخت غير نقدي (باقيمانده در اقساط طي عقد اجاره به شرط تمليک) 1 الف 100 % نقدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ب حداقل %30 اقساط الباقي با احتساب نرخ سود مصوب و حداکثر 36 ماه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک 3 ج حداقل %10 اقساط الباقي با احتساب نرخ سود مصوب و حداکثر 60 ماه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران - مديريت شعب استان قزوين 2/1400

بانک صادرات ايران در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود در استان قزوين را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود همه روزه از تاريخ انتشار آگهي لغايت پنج شنبه 02/10/1400 (غير از ايام تعطيل)از ساعت 8 صبح لغايت 14 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان قزوين ، به نشاني چهار راه پادگان مراجعه و يا با شماره تلفن 33368820 -028 و 33368658 تماس حاصل و پاکت هاي حاوي پيشنهادات را تا ساعت 00 : 14 مورخ 02/10/1400 به دايره روابط عمومي تسليم و رسيد اخذ نمايند پاکات پيشنهادات ارائه شده در روز شنبه 04/10/1400 راس ساعت 10:00 صبح در سالن کنفرانس ساختمان سرپرستي مديريت شعب استان قزوين واقع در چهار راه پادگان با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي باشد.

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي شماره 1400/3 مديريت شعب استان اردبيل

بانک صادرات ايران – استان اردبيل در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ 1400/09/30 لغايت 1400/10/07 (غير از ايام تعطيل) از ساعت 8:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان اردبيل به آدرس اردبيل ميدان ورزش ساختمان مديريت شعب بانک صادرات استان اردبيل طبقه اول مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي 1 -04533254150 تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 به دبيرخانه اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز شنبه مورخ 1400/10/18 رأس ساعت 10 صبح درمحل سالن اجلاس ساختمان مديريت شعب استان اردبيل واقع در اردبيل - ميدان ورزش با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي بلامانع و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي 1400/4 مديريت شعب غرب تهران

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي مديريت شعب غرب تهران

ادامه

مزايده شماره 1400/2 مربوط به مديريت شعب منطقه شمال تهران بانک صادرت ايران

مزايده شماره 1400/2 تعداد 5 رقبه از املاک مازاد عرضه گرديده است.

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/2

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/2

ادامه

مزايده املاک مازاد مديريت شعب منطقه جنوب تهران 1400/2

مزايده املاک مازاد وتمليکي مديريت شعب منطقه جنوب تهران

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران به شماره 1400/1ويژه مديريت شعب استان يزد

بانک صادرات ايران - مديريت شعب استان يزد در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد بر نياز خود به شرح ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل) از ساعت 7 صبح الي 14 به نشاني يزد ، بلوار جمهوري اسلامي ،اداره مرکزي بانک صادرات يزد ،طبقه اول، دايره تدارکات و ساختمان مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 03535230955 و 03535239718 تماس حاصل نمايند . متقاضيان مي بايست پاکت هاي حاوي پيشنهادهاي خريد خود را حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/09/17 به نشاني مذکور تحويل و رسيد اخذ نمايند . پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده در روزچهار شنبه مورخ 1400/09/17 راس ساعت 14 در محل مديريت شعب بانک صادرات استان يزد در حضور اعضاي کميته معاملات مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي پاکت ها اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکت به بانک مي باشد .

ادامه

مزايده املاک مازاد بانک صادرات استان کرمانشاه آبان ماه 1400

آگهي مزايده املاک مازاد بانک صادرات استان کرمانشاه آبان ماه 1400

ادامه

مزايده شماره 1400/2 بانک صادرات مديريت شعب استان اردبيل

فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب استان اردبيل

ادامه

مزايده املاک ملکي و تمليکي بانک صادرات استان بوشهر 1400/6

مزايده املاک ملکي و تمليکي بانک صادرات استان بوشهر

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران ، مديريت شعب استان البرز

مزايده شماره 1400/1 فروش املاک مازاد بانک صادرات ايران ، مديريت شعب استان البرز

ادامه

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/1

مزايده عمومي فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات ايران – مديريت شعب استان خراسان شمالي به شماره 1400/1 بانک صادرات ايران-مديريت شعب استان خراسان شمالي در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد خود را از طريق مزايده عمومي به بالاترين قيمت پيشنهادي به فروش برساند.متقاضيان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل ) از ساعت 8 صبح لغايت 16 به آدرس بجنورد - خيابان طالقاني غربي – نبش خيابان باران – ساختمان اداره مرکزي مديريت شعب استان خراسان شمالي – طبقه ششم - دايره تدارکات وساختمان و يا شماره تلفن هاي 32748523-32748017 - 058 مراجعه و يا تماس حاصل نمايند . آخرين مهلت فروش اسناد تا ساعت 16 روز يک شنبه مورخ 1400/08/09 بوده و متقاضيان مي بايست پاکت هاي حاوي پيشنهادهاي خريد خود را تا ساعت 16 روز دو شنبه مورخ 1400/08/10 به دايره تدارکات و ساختمان تسليم و رسيد دريافت کنند . جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادهاي خريد شرکت کنندگان در روز يک شنبه مورخ 1400/08/23 راس ساعت 8 صبح در طبقه نهم ساختمان اداره مرکزي مديريت شعب استان خراسان شمالي و با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي باشد .

ادامه

مزايده شماره 1400/1

مزايده مرحله اول بانک صادرات ايران مديريت شعب منطقه شمال تهران به شماره 1400/1

ادامه

مزايده سراسري فروش املاک مديريت شعب استان ايلام شماره 1400/2

بانک صادرات ايران– استان ايلام در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده شماره 2/1400 به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از املاک موردنظر خود ، همه روزه بغير از ايام تعطيل از تاريخ انتشار آگهي18/07/1400 (10روز) لغايت 27/07/1400 از ساعت 08:00 صبح لغايت 13:00 به دواير تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان ايلام به آدرس چهار راه سعدي کوچه شمشاد و شماره تلفن‌هاي 33330171 و 33333097 مراجعه و يا تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 00:13روزسه شنبه مورخ 27/07/1400 به دايره روابط عمومي اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند.جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روزچهار شنبه مورخ 28/07/1400 رأس ساعت 10:00 صبح در ساختمان بانک صادرات واقع در چهار راه سعدي کوچه شمشاد طبقه سوم حوزه مديريت با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد.حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد. توضيحات و شرايط فروش: 1- ميزان مبلغ سپرده توديعي جهت شرکت در مزايده مربوط به هر ملک ، مي‌بايست به حساب شماره0102504511006 به نام دايره تدارکات وساختمان بانک نزد شعبه سعدي کد 3442واريز شود.ضمناً جهت خريد پاکات مزايده و دريافت اسناد و اوراق مزايده ، ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به حساب يادشده الزامي است. 2- مطالعه مدارک و سوابق املاک و بازديد از آنها ، قبل از شرکت در مزايده براي تمامي شرکت کنندگان در مزايده ضروري است. 3- بانک در رد و يا قبول يک يا تمامي پيشنهادات خريد مختار است. 4- کليه املاک با وضع موجود به فروش مي رسند (تمامي هزينه هاي جانبي : تامين اجتماعي،دارائي،شرکت شهرکهاي صنعتي، عوارض شهرداري،دفترخانه و..... بعهده برنده مزايده مي باشد. ) 5- مسئوليت تخليه و کليه هزينه‌هاي متعلقه مربوط به املاک داراي متصرف به عهده خريدار مي‌باشد. 6- در اموال منقول شامل تجهيزات و يراق و لوازم و آهن آلات اسقاطي با هماهنگي دايره تدارکات ليست اموال و قيمت ارائه مي گردد.(فروش نقدي) فروش ويژه املاک صنعتي ميزان پرداخت نقدي ميزان پرداخت غير نقدي توضيحات 100 درصد نقداً 100 درصد * 70 درصد نقداً 30درصد اقساط 30 درصد حداکثر در اقساط 36 ماهه 50 درصد نقداً 50 درصد اقساط 50 درصد حداکثر در اقساط 36 ماهه 30 درصد نقداً 70درصد اقساط 70 درصد حداکثر در اقساط 36 ماهه کليه املاک عرضه شده با هر يک از شرايط پرداخت ذيل به فروش مي‌رسد 1 : در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي ، اولويت صرفاً با پيشنهاد "نقدي" است. 2 : در شرايط کمتر بودن قيمت پيشنهادي " نقدي" از شرايط پرداخت به صورت "نقد و اقساط" ، در صورتيکه مبلغ پيشنهاد "نقد و اقساط" بيش از 10% از مبلغ پيشنهاد " نقدي" به نسبت قيمت پايه ، بالاتر باشد پيشنهاد " نقد و اقساط" به عنوان برنده خواهد بود. 3 : در شرايط مساوي بودن قيمت هاي پيشنهادي "نقد و اقساط" ، اولويت با درصد "حصه نقدي" بيشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود بانکي مصوب مي‌باشد

ادامه

مزايده فروش املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب منطقه غرب تهران 1400/3

تعدادي از املاک مازاد و تمليکي بانک صادرات مديريت شعب غرب تهران از طريق مزايده عمومي به فروش مي رسد . جهت کسب اطلاعات بيشتر ، شرکت در مزايده و دريافت اسناد تا تاريخ 1400/07/14 با شماره تلفن هاي 2-44484401 دايره تدارکات و ساختمان حاصل نموده و يا به سايت www.bsi.ir مراجعه نمائيد.

ادامه

مزايده 1400/2 فروش املاک مازاد بانک صادرات مديريت شعب استان سمنان

مربوط به فروش چهار رقبه ملکي که محل قديم شعب بانک صادرات در شهرستان هاي شاهرود و سمنان بوده اند مي باشد.

ادامه

آگهي مزايده املاک مازاد بانک صادرات استان سيستان و بلوچستان

بانک صادرات ايران مديريت شعب استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد تعدادي از املاک مازاد و تمليکي خود را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي‌توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر ، دريافت اسناد مزايده ، مطالعه مدارک و بازديد از ملک مورد نظر خود ، همه روزه از تاريخ انتشار آگهي (غير از ايام تعطيل) از ساعت 08:00 صبح لغايت 14:00 به دايره تدارکات و ساختمان مديريت شعب استان سيستان و بلوچستان به آدرس : زاهدان - بلوار شهيد مطهري - ميدان آزادي - طبقه سوم ساختمان مرکزي شماره يک و شماره تلفن‌ 33235468-054 ، مراجعه و يا تماس حاصل نمايند و پاکت‌هاي حاوي پيشنهادات خريد خود را تا قبل از ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/07/17به دايره تدارکات و ساختمان اين مديريت تسليم و رسيد اخذ نمايند. آخرين مهلت خريد اسناد ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1400/07/04و جلسه بازگشايي پاکات پيشنهادات خريد شرکت کنندگان در روز يک شنبه مورخ 1400/07/18رأس ساعت 9 صبح درسالن اجتماعات اين مديريت واقع در زاهدان - بلوار شهيد مطهري - ميدان آزادي - طبقه سوم ساختمان مرکزي شماره دو با حضور مسئولين ذيربط مفتوح و قرائت خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزايده در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تسليم پاکات به بانک مي‌باشد.

ادامه

((آگهي مزايده فروش املاک مازاد بانک صادرات خوزستان 2/1400)) « نوبت دوم »

مزايده گذار : بانک صادرات ايران، مديريت شعب خوزستان موضوع مزايده : فروش املاک مازاد بانک بشرح ذيل : مهلت فروش اسناد و تحويل پاکت پيشنهاد مزايده : از تاريخ انتشار آگهي تا پايان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 24/06/1400 محل فروش اسناد : اهواز خيابان شهيد موسوي (حافظ )بين سلمان فارسي و مجاهدين جنب کتابفروشي رشد ـ بانک صادرات خوزستان طبقه سوم دايره ساختمان تلفن :32924091 و32217798 ـ 061 محل تحويل پاکت : اهواز خيابان آزادگان (24 متري) نبش خيابان امام (ره) ساختمان مرکزي طبقه اول دايره دبيرخانه تلفن : 32222069 -061 مبلغ ضمانت شرکت در مزايده به شرح جدول ذيل :ضمانت نامه بانکي ( غير از بانک صادرات ) ياچک بانکي بانک صادرات به شرح جدول ذيل مطابق قيمت پايه مزايده مندرج در آگهي که توسط متقاضي به نام دايره ساختمان بانک صادرات ايران مديريت شعب خوزستان صادر و به انضمام اسناد تحويل مي گردد . تاريخ و محل بازگشايي پاکتها : روز يک شنبه مورخ 28/06/1400 ساعت 9 صبح واقع در اهواز خ آزادگان ساختمان مرکزي طبقه اول دفتر کميته معاملات در ضمن حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشايي اختياري و منوط به ارائه رسيد تحويل مدارک خواهد بود. و حضور نماينده متقاضي با ارائه معرفي نامه و ر سيد تحويل مدارک بلامانع مي باشد. نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعلام برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد بشرح جدول ذيل مي باشد : رديف شرايط پرداخت (گروه) ميزان پرداخت نقدي نوع فروش ميزان پرداخت غير نقدي (باقيمانده در اقساط طي عقد اجاره به شرط تمليک) 1 الف 100 % نقدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ب حداقل %30 اقساط الباقي با احتساب نرخ سود مصوب و حداکثر 36 ماه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک 3 ج حداقل %10 اقساط الباقي با احتساب نرخ سود مصوب و حداکثر 60 ماه در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ