اخبار و اطلاعیه ها

بانک سينا

فروش واحد هاي تجاري،شهربازي و رستوران وائين شهريار

بانک سينا در نظر دارد تعدادي از املاک تملکي خود را از طريق مزايده عمومي با شرايط نقد- نقد و اقساطي به شرح ذيل به فروش رساند.

*شرايط فروش نقدي :

پرداخت 60 % ثمن معامله نقدآ پس از بازگشايي پاکت ها و تعيين برنده مزايده و اعلام آن به متقاضي، پرداخت 30 % نقدا پس از امضاي مبايعه نامه، 10 % باقيمانده ثمن معامله طي چک بانکي هنگام تنظيم سند رسمي در دفترخانه .

توجه : در صورت خريد نقدي، پس از وصول کامل و به موقع ثمن معامله توسط فروشنده (بانک) ، به ميزان 5 % تخفيف بر اساس مبلغ پايه مزايده ، در زمان تنظيم سند رسمي  طي يک فقره چک از سوي بانک در وجه خريدار کارسازي مي گردد.

**شرايط فروش اقساطي :

1- پرداخت 30 % ثمن معامله نقدآ هنگام امضاي مبايعه نامه ،70% باقيمانده به صورت اقساط ماهيانه 12 قسط( طي مدت يکسال) بدون احتساب سود.

2-  پرداخت 30 % ثمن معامله نقدآ هنگام امضاي مبايعه نامه و 70 % باقيمانده به صورت اقساط ماهيانه حداکثر 60 قسط(طي مدت پنج سال) با احتساب سود معادل نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار ( از ابتداي مبايعه نامه/ قرارداد ) پرداخت گردد.

نکته  :  لازم بذکر است پيشنهاد خريد نقدي در مزايده عمومي فعلي در اولويت خواهد بود.

توجه : چکهاي ارائه شده حتماً ميبايست صيادي باشد و ضروريست تمامي اين چکها در سامانه صياد ثبت گردد، بديهي است در هر مقطع زماني مشکلي در صدور و ثبت چکهاي سامانه صيادي پيش آيد، تماماً مسئوليت رفع اين مشکلات بر عهده صادر کننده چک و خريدار / خريداران ميباشد . 

مقاله های مرتبط

فروش واحد هاي تجاري،شهربازي و رستوران وائين شهريار

بانک سينا در نظر دارد واحد هاي تملکي خود را در مجتمع تجاري، اداري وائين شهريار با شرايط نقد و اقساط به فروش رساند.

ادامه

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه

تغییر رنگ